home contact inschrijvingsbeheer
Over RTC Partnerinfo Opleiding leerlingen Nascholing leerkrachten VDAB 10 dagen-regeling Afstandsleren Nieuwsbrieven

Beste directie

Beste leerkracht

Vlajo organiseert van 23 maart tot 15 mei 2020 de 2e editie van STEM Ondernemers voor de Klas, een uniek onderwijsproject tussenscholen en STEM bedrijven in Vlaanderen.

En dit voor leerlingen uit de 1e en 3e graad secundaironderwijs.

Sprekers die vanuit hundagdagelijkse praktijk en hun passie STEM-oplossingen zoeken voor een betermilieu, betere mobiliteit, gezondheid, connectiviteit,…

Kortom voor een beter samenlevenop deze planeet. Rolmodellen die uiteraard ook zelf studiekeuzes hebbengemaakt. Zij wekken verwondering en delen hun passie met jouw leerlingen en datheeft zijn effect.

Jongeren krijgen een beter zichtop de concrete mogelijkheden van STEM, verwerven een nieuwsgierige houding enzijn enthousiast en gemotiveerd. Op deze manier wordt gewerkt aan de realisatievan de nieuwe eindtermen

STEM 1e graad.Leerlingen ontdekken hun talenten en interesses in dialoog met de STEM-sprekers.

Wie kan jongeren beter warm makenvoor een loopbaan in techniek, technologie en wetenschappen dan zij die erberoepsmatig elke dag gepassioneerd mee bezig zijn?

Met hun passie kunnen zijleerlingen motiveren om op jonge leeftijd een STEM-richting na te streven.

Waarom een STEM-gastspreker uitnodigen in jouw klas?

  • Een inspirerendegastles rond STEM-ondernemerschap: je leerlingen gaan in dialoog met ondernemers, bedrijfsleiders en verantwoordelijken uitSTEM-bedrijven. Ervaren technologen, techniekers en wetenschappers die inje klas gedurende 2 lesuren vrijwillig een gastles geven over één specifiek thema en zohun passie overbrengen op je leerlingen.                                                                                                                                                           Eenefficiënte, levendige manier om je laatstejaarsleerlingen te motiverenvoor een STEM-studiekeuze.
  • Je leerlingen krijgen voeling met de onuitputtelijkemogelijkheden en relevantie van wetenschappen en techniek, in eenglobaliserende wereld met boeiende uitdagingen. 
  • Je leerlingen krijgen een realistisch beeld over STEM-ondernemerschapondernemendevaardigheden en het reilen en zeilenbinnen het STEM-bedrijfsleven.
  • Je leerlingen krijgen een antwoord op belangrijke vragen waar zevandaag de dag mee zitten bij het maken van hun studie-of beroepskeuze en vinden een hogere motivatie

Elke deelnemende leerkracht kiestzelf uit een lijst welke gastspreker zijn/haar klas een meerwaarde te biedenheeft. Met als resultaat een boeiende gastles die aansluit bij de opleiding vanjouw leerlingen.

Leerkrachten kunnen zich gratis aanmelden zonder zelf op zoek temoeten gaan naar kandidaat- STEM ondernemers of bedrijfsleiders!

Concreet

  • Periode: 23 maart tot 15 mei2020
  • Doelgroep: alle wetenschappelijkeen technische studierichtingen (1e graad en 3e graadsecundair onderwijs)  
  • Tijdsduur: tijdens een 2 uurdurende gastles deelt een STEM-gastdocent zijn passie, kennis enlevenservaring met de leerlingen.

Inschrijvingen scholen : van 16 december 2018 tot 14februari 2020

Tot slot, mogen we vragen dit initiatief kenbaar te maken bij alle leerkrachten binnen uw school?
U vindt onze informatiebrochures kortelings terug in de leraarskamer.
Hartelijk dank alvast.
We hopen jouw klas te mogen verwelkomen op STEM Ondernemers voor de Klas 2020!

Hartelijke groet

Wendy Smets
Vlajoprojectcoördinator Ondernemers voor de Klas
Vlajoprojectcoördinator STEM Ondernemers voor de Klas
Vlajo CentraalManagement
wendy.smets@vlajo.org
T 016 29 84 01 | www.vlajo.org |image001 image002 #OvK19#STEM-OvK19