home contact inschrijvingsbeheer
Over RTC Partnerinfo Opleiding leerlingen Nascholing leerkrachten VDAB 10 dagen-regeling Nieuwsbrieven

 


Overleg- & Actieplatform

Overleg- & Actieplatformen binnen RTC Vlaams-Brabant:

Om mensen 'uit het veld' nauwer te betrekken bij de werking van het RTC Vlaams-Brabant en zo mee sturing te geven aan de uitvoering van de JaarActiePlannen, werden 5 werkgroepen opgericht. Per studiegebied n, bestaande uit een aantal mensen uit de onderwijswereld (van elke koepel 1 vertegenwoordiger) en een aantal mensen uit de bedrijfswereld.

Deze werkgroepen, of Overleg- & Actieplatformen hebben als taak de geplande acties per studiedomein te helpen realiseren, evalueren en bij te sturen waar nodig.

Deze personen kunnen door eenieder gecontacteerd worden met suggesties en opmerkingen rond de geplande acties binnen elk desbetreffend studiedomein. Uw input is belangrijk om het nieuwe businessplan van 2014 voor te bereiden zodat ook de toekomstige werking van het RTC Vlaams-Brabant gebaseerd is op de rele behoeftes en opportuniteiten die leven bij alle RTC-Partners.

Door hierboven op Overleg- en Actieplatformen te klikken vindt u de contactgegevens van de personen die u kan contacteren met suggesties en vragen rond de acties die het RTC Vlaams-Brabant plant voor de studiegebieden 'Elektriciteit/ Mechanica', 'Hout/Bouw/Koeling & Warmte', en 'Auto'. 

Wij kijken dus uit naar uw bijdrage!