home contact inschrijvingsbeheer
Over RTC Partnerinfo Opleiding leerlingen Nascholing leerkrachten VDAB 10 dagen-regeling Nieuwsbrieven

 


Kerntaken


Het Regionaal Technologisch Centrum Vlaams-Brabant en Brussels Hoofdstedelijk Gewest kadert in het beleid van het Vlaams Ministerie van Onderwijs & Vorming, om het technisch onderwijs, de opleidings- en vormingsverstrekkers en het bedrijfsleven beter op mekaar af te stemmen en meer intensief te laten samenwerken rond concrete projecten. 

RTC's ontvangen financiŽle middelen om de decretaal toegewezen doelstellingen te realiseren. (klik 
hier om het decreet te lezen).


"TSO-BSO scholen hebben nood aan aangepaste infrastructuur en apparatuur. Er is een onderscheid tussen basisuitrusting, die in elke school nodig is om de leerplannen te realiseren, en hoogtechnologische infrastructuur die niet noodzakelijk in de school moet aanwezig zijn, maar waar de leerlingen op ťťn of andere manier wel toegang  toe dienen te krijgen.

Voor hoogtechnologische infrastructuur kunnen de Regionale Technologische Centra een rol spelen, in de eerste plaats als afsprakenplatform voor de toegankelijkheid van de gesofisticeerde uitrusting binnen het betrokken werkingsgebied (Vlaams-Brabant en Brussels Hoofdstedelijk gewest). In principe creŽren RTC's geen nieuwe werkplaatsen, maar inventariseren ze aanwezige apparatuur en infrastructuur om vervolgens afspraken te maken zodat leerlingen en leerkrachten ermee kunnen werken. Het kan hierbij zowel om machines gaan in de andere opleidingsinstellingen, als om apparatuur in bedrijven.

RTC's coŲrdineren netoverschrijdende initiatieven voor de problematiek onderwijs-arbeidsmarkt. De Vlaamse regering zal het takenpakket van de RTC's als afsprakenplatform uitbreiden tot alle opleiders in het werkingsgebied.

Op middenlange termijn moet de hele RTC-werking ingepast worden in een globaal onderwijs-arbeidsmarktbeleid. De RTC's werken essentieel als partnership van belanghebbenden. De overheid stelt de doelstellingen, faciliteert en controleert de besteding van de middelen die ze zelf inbracht. Het beleid wordt door de partners gevoerd. Ook de publieke opleidingsversterkers VDAB en Syntra worden sterk betrokken. Ook de provincie kan een belangrijke inbreng hebben."