home contact inschrijvingsbeheer
Over RTC Opleiding leerlingen Nascholing leerkrachten VDAB 10 dagen-regeling Nieuwsbrieven

Handel - logistiek

gratis opleidingen via Logos

Op de website www.logosinform.be

vind je het gratis cursusaanbod voor bedienden onder paritair comité 226. Logos heeft echter ook een budget kunnen reserveren om leerkrachten de mogelijkheid te geven zich bij te scholen.

Het gaat om leerkrachten die lesgeven in het 7de specialisatiejaar BSO Logistiek, het 7de jaar TSO Internationaal Transport en Goederenverzending en sinds kort ook de leerkrachten die het vak Logistiek geven in het 5de/6de jaar Handel en Kantoor. Ook de lectoren in de bacheloropleiding Logistiek Management kunnen hier een beroep op doen.

Niet alle cursussen zijn toegankelijk voor leerkrachten, enkel de sectortechnische cursussen. 

Indien een leerkracht zich wil inschrijven voor een opleiding, dient deze een mail naar sectorconsulenten@logosinform.be  te sturen met daarin volgende gegevens:

Naam
School
Gegeven vak(ken)
Telefoonnummer
Mailadres
Rijksregisternummer
Code en naam van de te volgen cursus 

Logos maakt dan een inschrijving aan en de leerkracht krijgt voor aanvang van de opleiding nog een bevestiging.  
Dit aanbod blijft geldig tot wanneer het gereserveerde budget is opgebruikt.


Opleidingscentrum: Geen locatie vermelden