home contact inschrijvingsbeheer
Over RTC Partnerinfo Opleiding leerlingen Nascholing leerkrachten VDAB 10 dagen-regeling Nieuwsbrieven

 


Actieplan

Het aanbod betreffende (hoog-)technologische apparatuur, infrastructuur en kennis:

Vertrekkende vanuit een Strategisch Plan 2015-2020 wordt door RTC Vlaams-Brabant
een keuze gemaakt ter ondersteuning van die sectoren/ studiegebieden uit het TSO / BSO / DBSO/ Buso/ Syntra leeertijd-onderwijs in functie van de volgende parameters:

  1. Het studieaanbod van de regio
  2. De schoolbevolking
  3. De aanwezige bedrijfssectoren
  4. De resultaten van een enquête bij de stakeholders van RTC Vlaams-Brabant
  5. Arbeidsmarktgegevens en toekomstperspectieven (via VLOR sector- en onderwijspartner-overleg).
Die geselecteerde studiegebieden zijn voornamelijk: Auto, Elektriciteit/MechanicaHout, Bouw en Koeling & Warmte.

Door hier te klikken kan u opzoeken welke studierichtingen binnen deze studiegebieden vallen en in welke Vlaams-Brabantse scholen en Nederlandstalige onderwijsinstellingen in het Brussel Hoofdstedelijk gewest ze worden aangeboden.

Jaarlijks, per schooljaar, wordt voor meerdere van deze studiegebieden een aanbod geformuleerd in het Jaaractieplan (JAP)  rond onze kernopdracht: het openstellen van (bestaande) infrastructuur en apparatuur voor onze doelgroep: leerkrachten en leerlingen van de derde graad ter ondersteuning van het behalen van de arbeidsmarktgerichte competenties zoals gespecificeerd in de beroepskwalificaties niveau 3 & 4 (en niveau 2 voor BuSO OV3). 

Voor het schooljaar 2017-2018 vind je hier het JAP RTC Vlaams-Brabant.

We houden je graag op de hoogte van de nieuwigheden rond elk aanbod. Bezoek daarom regelmatig onze website!


Locale netwerken stimuleren: Platformfunctie


RTC
 Vlaams-Brabant heeft de ganse provincie als regio, inclusief het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De meest dynamische en meest directe samenwerkingsverbanden tussen onderwijs en bedrijven ontstaan vooral lokaal.

Samen met de partners VOKA, Unizo, VDAB, Syntra en de sectorfondsen willen we op regelmatige basis overleg organiseren tussen onderwijs en bedrijven in de verschillende regio' s van de provincie, inclusief het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Voor meer info of suggesties neemt je best contact op met het RTC
 Vlaams-Brabant.