home contact inschrijvingsbeheer
Over RTC Opleiding leerlingen Nascholing leerkrachten VDAB 10 dagen-regeling Nieuwsbrieven

STEM-projecten

Ondersteuning STEM-projecten 2019-20


Dien je STEMprojectvoorstel voor 2019-20!

Ook in het schooljaar 2019-20 wil RTC Vlaams-Brabant scholen ondersteunen bij het realiseren van hun bedrijfsgerelateerde STEM-projecten. Voor elke goedgekeurd project is er een subsidie van maximaal 500 euro voorzien. RTC Vlaams-Brabant heeft budgetaire ruimte voor een tiental projecten.
                                                       

Projectvereisten en -voorwaarden

Wie kan een project indienen?

Elke school binnen Vlaams-Brabant die een de 3e graad technisch en beroepsgericht onderwijs inricht.

Voorwaarden

De vier STEM-componenten moeten duidelijk aan bod komen.
Het project moet bedrijfsgerelateerd zijn en bij voorkeur in samenwerking met een bedrijf uitgewerkt worden 
en/of ondersteund
. De samenwerking kan diverse vormen aannemen: leveren van materialen, delen van expertise, een behoefte of bedrijfsprobleem uitwerken...

Wat willen we bereiken?

 • STEM-didactiek en levensechte projectwerking in het 
  technisch en beroepsgericht onderwijs 
  stimuleren; 
 • Positieve profilering beroepsgericht en technisch onderwijs
   
  bevorderen;
 • Samenwerking school, bedrijfsleven en industrtie versterken.
      

Beoordelingscriteria?

 • STEM: Op welke manier komen de  verschillende elementen van STEM aan bod binnen het project?
 • MAATSCHAPPELIJKE RELEVANTIE: Aan welke behoefte of probleem biedt het project een antwoord/oplossing. Geef aan in welk transitiegebied het voorstel zich situeerd: circulaire economie, slim wonen en werken, industrie 4.0, levenslang leren, zorg en welzijn 4.0, vlot en veilig mobiliteitssysteem, energietransitie
 • VAKOVERSTIJGEND: Het project moet vakoverstijgend zijn. Studierichtingoverstijgend is een meerwaarde.
 • PROJECT-IDEE INDIENEN VIA AANVRAAGFORMULIER: Het idee wordt uitgewerkt in het aanvraagformulier waar we op een beknopte manier peilen naar de doelstelling, de mijlpalen, team en samenwerkingen.
 • SAMENWERKINGEN: met andere partners dan bedrijven zoals hoge scholen, meerdere studierichtingen, studieniveaus, ...

Wat mag je van RTC verwachten? 


Per school wordt maar voor één project financiering voorzien. 
Voor elke school waarvan het projectvoorstel weerhouden wordt, is er door RTC Vlaams-Brabant een subsidie van maximaal 500 euro voorzien om het project te realiseren
Op elk ogenblik van het traject kan je contact opnemen met RTC Vlaams-Brabant om na te gaan waar
 RTC je kan helpen bij de uitwerking van je project
 Wij zorgen ervoor dat gedurende het schooljaar de weerhouden projecten in de kijker worden gezet 
(social media, website, events, ...).   
 

Financieel

De projectsubsidie wordt uitbetaald op een rekening van de school. D
e school bezorgt voor 30 april 2020
een debetnota voor 500 euro  samen met bewijsstukken (facturen, aankoopbewijzen of onkostennota) aan RTC Vlaams Brabant.

Trajectverloop

 • juni - 3 november 2019: projectoproep en indienen projectvoorstellen.
 • In december 2019 oordeelt de jury over de ingediende projecten en vóór 28 oktober 
  2018 wordt de projectverantwoordelijke op de hoogte gebracht van de al dan niet weerhouding van 
  zijn STEM-project.
 • januari - Juni 2020: Vóór 29 juni 2019 wordt het STEM-project minstens één keer voorgesteld tijdens een event naar keuze zoals daar zijn openschooldag, Brabant GIP't, TSO Trofee 2019, STEM-event(s), ...
De jury bestaat uit afgevaardigden van RTC Vlaams-Brabant aangevuld met experts uit relevante organisaties.

 

Aanvraag indienen 

PROJECTvoorstel INDIENEN VIA AANVRAAGFORMULIER waarin het idee wordt uitgewerkt en wij peilen naar de doelstelling, de mijlpalen, team en samenwerkingen.
Stuur je voorstel ten laatste op 3 november 2019 naar Wim Van Broeck.


Wil je graag een STEM-project indienen, maar je hebt nog vragen? 
Aarzel dan niet ons te contacteren - Wim Van broeck: 016/26 74 53. 

Contactpersoon 
      Wim van Broeck
      RTC consulent Vlaams-Brabant 
      wim.vanbroeck@vlaamsbrabant.be 
      016-26 74 53 - 0497 41 31 88

Duur: schooljaar 2019-2020
Inschrijven voor: 4 november 2019