home contact inschrijvingsbeheer
Over RTC Opleiding leerlingen Nascholing leerkrachten VDAB 10 dagen-regeling Nieuwsbrieven

STEM-projecten

Ondersteuning STEM-projectenDien nu je projectaanvraag in!

Volgend schooljaar wil  RTC Vlaams-Brabant  graag scholen ondersteunen bij het realiseren van concrete bedrijfsgerelateerde STEM-projecten vertrekkende van de kennis en expertise die al op de school aanwezig is. Voor elke school waarvan het projectvoorstel van weerhouden wordt, is er een subsidie van maximaal
500 euro voorzien om het project te realiseren. Binnen het werkingsgebied van RTC Vlaams-Brabant is er ruimte voor de goedkeuring en ondersteuning van een tiental projecten.

                                                       

Projectvereisten en -voorwaarden

Wie kan een project indienen?

.        De 3e graad technisch en beroepsgericht onderwijs uit Vlaams-Brabant en behorende tot het
         werkingsgebied van RTC Vlaams-Brabant.

Voorwaarden

·       De vier STEM-componenten moeten duidelijk aan bod komen.
       
·       Het project moet bedrijfsgerelateerd zijn en bij voorkeur in samenwerking met een bedrijf uitgewerkt
        worden.

Wat willen we bereiken?

·       STEM-didactiek en projectwerking bevorderen, 
·       Positieve profilering beroepsgericht en technisch onderwijs, 
·       Samenwerking school en bedrijf versterken, 
·       Community STEM: delen van goede voorbeelden en stimuleren van studierichtingoverstijgende
        samenwerking,   

Beoordelingscriteria?

·       MAATSCHAPPELIJKE RELEVANTIE: Toon aan welke link er is met één of meerdere transitiegebieden:
        circulaire economie, slim wonen en werken, industrie 4.0, levenslang leren, zorg en welzijn 4.0,
        vlot en veilig mobiliteitssysteem, energietransitie

·       VAKOVERSTIJGEND: Het project moet vakoverstijgend zijn. Studierichtingoverstijgend is een meerwaarde.

·       STEM: Op welke manier komen de  verschillende elementen van STEM aan bod binnen het project?

·       PROJECT-IDEE INDIENEN VIA AANVRAAGFORMULIER: Het idee wordt uitgewerkt in het
        aanvraagformulier waar we op een beknopte manier peilen naar de doelstelling, de mijlpalen, team en
        samenwerkingen.

·       SAMENWERKINGEN: met andere partners dan bedrijven zoals hoge scholen, meerdere studierichtingen,
        studieniveaus, ...
 

Hoe wordt de projectaanvraag geëvalueerd?

.        Per school kunnen er twee projecten ingediend worden, maar er wordt maar voor één project
         financiering voorzien. 
 
.        Elk van de bovenstaande criteria wordt beoordeeld door de jury.  
         De jury die hierover oordeelt, bestaat uit afgevaardigden van RTC Vlaams-Brabant, aangevuld met
         juryleden uit andere relevante Vlaams-Brabantse organisaties

Wat mag je van RTC verwachten? 

·       Voor elke school waarvan het projectvoorstel weerhouden wordt, is er door RTC Vlaams-Brabant
        een subsidie van maximaal 500 euro voorzien om het project te realiseren
 
·       Op elk ogenblik van het traject kan je contact opnemen met RTC Vlaams-Brabant om na te gaan waar
        RTC je kan helpen bij de uitwerking van je project
 
·       Wij zorgen ervoor dat gedurende het schooljaar de weerhouden projecten in de kijker worden gezet.
        (social media, website, events, ...)   
 

Financieel

·       De projectsubsidie wordt uitbetaald op een rekening van de school.
 
·       Stappen na goedkeuring van het STEM-project: 
            o   Na goedkeuring van het project maar ten laatste voor 30 april 2019 bezorgt de deelnemende school
                 aan RTC Vlaams-Brabant een debetnota van 500 euro voor uitbetaling van de subsidie

Trajectverloop

·       Juli - Sept 2018: projectoproep en indienen projectvoorstellen (laatste indiendatum vrij 15/10/2018)
        (Aanvragers kunnen tijdens deze periode het project-idee ook aftoetsen en advies vragen i.k.v.
        de verdere opbouw van het STEM-project en vervolledigen van het dossier, mogelijke partners, ...)

·       Oktober 2018: Tijdens deze maand oordeelt de jury over de ingediende projecten en vóór 28 oktober
        2018 wordt de projectverantwoordelijke op de hoogte gebracht van de al dan niet weerhouding van
        zijn STEM-project.

·       Mei - Juni 2019: Vóór 29 juni 2019 wordt het STEM-project minstens één keer voorgesteld tijdens
        een event naar keuze zoals daar zijn openschooldag, Brabant GIP't, TSO Trofee 2019, STEM-event(s), ...
 
Wil je graag deelnemen? Heb je nog vragen? Hulp nodig?  
Wil je graag een STEM-project indienen, maar je hebt nog vragen? 
Aarzel dan niet ons te contacteren: tel. 016/26 74 52.    
 

Aanvraag indienen 

Dien je projectaanvraag in door
  in te vullen
 en te mailen naar raf.deboeck@vlaamsbrabant.be ten laatste op 15 oktober 2018.

Contactpersoon 
      Raf De Boeck 
      RTC consulent Vlaams-Brabant 
      Raf.deboeck@vlaamsbrabant.be 
      tel: 016-26 74 52 - gsm: 0475 27 70 18

Opleidingscentrum: Geen locatie vermelden

Inschrijven voor: 16 oktober 2018