home contact inschrijvingsbeheer
Over RTC Partnerinfo Opleiding leerlingen Nascholing leerkrachten VDAB 10 dagen-regeling Nieuwsbrieven

Limtec / Anttec

Projecten Mechanica/Elektriciteit 2018-2019: samenwerking LIMTEC+ / ANTTEC+

Door de vele enthousiaste aanvragen in het verleden vanuit de scholen in Vlaams-Brabant & BHG voor het opleidingsaanbod bij LIMTEC+ / ANTTEC+ enerzijds en het beperkte budget dat RTC Vlaams-Brabant ter beschikking heeft voor dit project anderzijds, was een herziening van de samenwerking tussen beide partners aan de orde.

Hierbij dus de nodige info in verband met de nieuwe aanpak voor de studiedagen / TTT in de samenwerking tussen RTC Vlaams-Brabant en LIMTEC+ / ANTTEC+

We gaan uit van het principe X, X+1 en X+2 waarbij we streven naar een zo maximaal mogelijk aantal scholen dat kan genieten van de infrastructuur en knowhow die beschikbaar is in deze 2 opleidingscentra:

Tijdstip X = TTT voor die leraren die nadien gebruik willen maken van de infrastructuur van LIMTEC+ / ANTTEC+ om hun leerlingen daar op te leiden

Tijdstip X+1 = opleiding voor leerlingen en hun leraar door de instructeur van LIMTEC+ / ANTTEC+

Tijdstip X+2 = gebruik van de infrastructuur van LIMTEC+ / ANTTEC+ door de leraar en zijn leerlingen

1. Dit schooljaar organiseren we 3 Train de Trainers (TTT) in de maand maart. We willen hiermee de technische en praktische kennis van de leerkrachten versterken.

Om voldoende kennis aan te reiken en oefeningen uit te voeren, zodat de leerkrachten op termijn zelf de les kunnen geven, omvat elke module telkens 2 opleidingsdagen.

a. TTT S7-1200 PLC, programmatie, foutdiagnose en profinet decentrale I/O (2 dagen)

b. TTT Foutzoeken in elektrische installaties (2 dagen)

c. TTT machineonderdelen: monteren, demonteren van ketting- en riemoverbrengingen, uitlijning (2 dagen)

2. Na deze TTT's  hebben de leerkrachten nog eenmaal de mogelijkheid om dezelfde opleidingsmodule van één dag te volgen samen met hun leerlingen. Deze les wordt door een instructeur van LIMTEC+ / ANTTEC+ gegeven: aanvragen voor deze opleidingsdag dienen te gebeuren via RTC Vlaams-Brabant. (= tijdstip X+1)

3. Nadat de leerkrachten een TTT en eventueel een opleidingsdag (X+1) gevolgd hebben met hun leerlingen is het de bedoeling dat de leerkracht in de toekomst zelf de opleidingsdag voor de leerlingen verzorgt en enkel gebruik maakt van de infrastructuur van LIMTEC+ / ANTTEC+.(= tijdstip X+2)

Ook voor andere onderwerpen waarvan de leerkracht over de nodige kennis beschikt, kan er gebruik gemaakt worden van de infrastructuur van LIMTEC+ / ANTTEC+.

We zorgen ervoor dat op het ogenblik van deze opleidingsdag steeds een coördinator van LIMTEC+ / ANTTEC+ stand-by is om hen technische ondersteuning te geven als er toch iets fout zou lopen.

Als incentive bieden we de leerkrachten die voor deze optie kiezen een metalen filmdoosje aan met 2 bioscoopvouchers en 1 food & drink voucher. De aanvragen voor deze opleidingsdag dienen eveneens te gebeuren via RTC Vlaams-Brabant.


Opleidingscentrum: Limtec / Anttec