Week van Duaal

25 april 2023 /

Nog te veel ouders, leerlingen, scholen en bedrijven kennen duaal leren niet, of hebben er verkeerde ideeën over en daar willen we met de ‘Week van Duaal’ iets aan veranderen. De ‘Week van Duaal’ is een initiatief om Duaal Leren in de kijker te zetten en is ontstaan vanuit een samenwerking tussen vijf sectoren die al van in het prille begin inzetten op deze onderwijsvorm. Deze vijf sectoren, Constructiv, Educam, Mtech+, Volta en Woodwize, hebben hun krachten verenigd binnen het ESF-project ‘Duaal Intersectoraal’.

Nog te veel ouders, leerlingen, scholen en bedrijven kennen duaal leren niet, of hebben er verkeerde ideeën over en daar willen we met de ‘Week van Duaal’ iets aan veranderen.

Vijf sectoren werken samen
De ‘Week van Duaal’ is een initiatief om Duaal Leren in de kijker te zetten en is ontstaan vanuit een samenwerking tussen vijf sectoren die al van in het prille begin inzetten op deze onderwijsvorm. Deze vijf sectoren, Constructiv, Educam, Mtech+, Volta en Woodwize, hebben hun krachten verenigd binnen het ESF-project ‘Duaal Intersectoraal’. Binnen dit project, dat afloopt op 30 juni 2023, hebben we bekeken hoe we onze huidige duale trajecten nog beter kunnen ondersteunen. Daarnaast zijn we ook gaan kijken hoe we duaal leren nog bekender kunnen maken.
Leren op school en op de werkvloer
Duaal leren is een onderwijsvorm waarbij leerlingen vaardigheden aangeleerd krijgen op school en op de werkvloer. Duaal leren kan aangeboden worden door een secundaire school, een centrum voor Deeltijds Onderwijs of een Syntra-lesplaats. Lerenden die een duale opleiding volgen, zijn minimaal 15 en maximaal 25 jaar oud. Ze worden in de opleidings- of onderwijsinstelling gescreend om na te gaan of ze klaar zijn om ook dingen aan te leren al doende op de werkvloer. Sinds september 2022 is ook het volwassenonderwijs gestart met het aanbieden van duale opleidingen.

Een win-win-win
Bij duaal leren is er een intense samenwerking tussen de school en het leerbedrijf. De leerling komt vaak voor een langere periode en meerdere dagen per week naar de onderneming. Vanuit de school wordt het leertraject van de leerling opgevolgd door een trajectbegeleider en/of vakleerkracht. In het bedrijf is er een mentor om de leerling te begeleiden. De intense samenwerking tussen onderwijs en werkveld biedt heel wat voordelen voor alle partijen. De leerling doet ervaringen op op de werkvloer en leert er niet alleen werken met de modernste machines en infrastructuur maar leert ook hoe het is om te functioneren in een team. Voor het bedrijf is het een mooie kans om de eigen leercultuur te versterken want een duale leerling opleiden betekent ook dat de collega’s hun eigen kennis eens opfrissen.
Daarnaast is er een aanzienlijk deel van de leerlingen die na het afronden van de duale opleiding in het leerbedrijf aan de slag gaan. Deze werknemers zijn dan meteen al opgeleid volgens de verwachtingen van het bedrijf. Voor scholen biedt het duale traject als grootste voordeel dat er zo meer op maat van de jongere kan gewerkt worden. Het biedt de leerlingen een leerrijke en uitdagende ervaring aan. Aan het einde van de rit krijgt de jongere hetzelfde diploma als de jongere uit de niet-duale variant. Een win-win-win situatie dus!

Scholen ondernemen zelf actie
Al deze voordelen zijn echter nog niet gekend, en daar willen we met de ‘Week van Duaal’ verandering in brengen. Tijdens deze week die loopt van 24 tot en met 28 april zullen de deelnemende sectororganisaties heel wat acties ondernemen om scholen en bedrijven te informeren over duaal leren. Verschillende nieuwsbrieven en informerende posts en getuigenissen zullen verspreid worden op de sociale media-kanalen. Maar het belangrijkste onderdeel van de Week van Duaal zijn de acties die door de scholen zelf uitgevoerd worden.
Verschillende scholen zetten graag hun schouders onder dit initiatief en organiseren een leuke actie om duaal leren bekender te maken bij hun leerlingen, de ouders van de leerlingen of bedrijven in de buurt. Door deze lokaal verankerde acties kunnen we heel concrete resultaten bereiken en hopen we dat nog meer leerlingen hun weg vinden naar een duale opleiding.
De scholen zijn enthousiast en desondanks deze drukke periode in het schooljaar, zien we héél originele acties verschijnen. Vanuit Duaal Intersectoraal gaan we dan ook graag een kijkje nemen bij enkele scholen en zullen we de acties van deze scholen op alle mogelijke manieren verder verspreiden.
Interesse in een interview of een reportage met deelnemende scholen? Contacteer Gina De Clerck (0499 92 01 50 - gina.declerck@volta-org.be)

Bijlage. Overzicht van acties