Webinar 'Energie: steeds in beweging'

Webinar 'Energie: steeds in beweging' cover
Opleidingscentrum Green Energy Park
Adres Deze opleiding zal online doorgaan

Green Energy Park vzw biedt in samenwerking met RTC Vlaams-Brabant 10 webinars aan.

Net zoals de technologie steeds evolueert, zo evolueert ook de manier waarop energie wordt opgewekt, aangeleverd, opgeslagen, gebruikt en gerecupereerd.

Doel en doelgroep: 

Tijdens deze opleiding krijgen jongeren een overzicht van de verschillende energievormen.  Ze worden bewust van de verschillen en van de voor- en nadelen van elke energievorm. Bovendien krijgen ze een blik op de projecten die vandaag lopen om de oplossingen van morgen voor te bereiden.

Inhoud:

Als inleiding wordt Green Energy Park voorgesteld als proeftuin voor de oplossingen van de toekomst. 

Vervolgens worden de verschillende energiesoorten besproken, zowel energie gewonnen uit fossiele brandstoffen, kernenergie maar voornamelijk duurzame energie zoals zonne-energie, windenergie, biomassa, waterkracht energie waterstof. Niet enkel de wijze waarop energie wordt opgewekt wordt besproken, maar ook de opslag en het ter beschikking stellen van energie komt aan bod, onder de vorm van (thuis)batterijen, UPS systemen en laadpalen. 

Finaal gaan we na hoe het energielandschap van de toekomst er zou kunnen uitzien en welke obstakels hiervoor overwonnen moeten worden. Interactie wordt gestimuleerd door vragen en visie’s te delen.

Agenda: 

 • Voorstelling Green Energy Park
 • Energievormen
  • Niet duurzame energie
   • Fossiele brandstof
   • Kernenergie
  • Duurzame energie
   • Waterkracht
   • Windenergie
   • Zonne-energie
   • Biomassa
   • Waterstof
 • Energieopslag
  • Batterijen
  • UPS
 • Energie netten en consumptie
  • Micro-grid
  • Laadpalen
  • Slimme meter
  • Piek-tarief
 • Vraag en antwoord

Uw instructeur: Jan Declercq

Dr. Ir. Jan Declercq is niet enkel zakelijk directeur bij Green Energy Park, daarnaast is hij ook een Senior Technology Expert die graag zijn jarenlange ervaring en expertise binnen (hernieuwbare) energie en innoverende technologie deelt.
LinkedIn: Jan Declercq

Praktisch: 

Deze opleiding wordt aangeboden via online sessies (MS Teams). Gelieve uw leerlingen via onderstaande inschrijvingslink in te schrijven.

Per mail dient u aan karin.wauters@rtc.vlaamsbrabant.be alle emailadressen door te geven zodat we een uitnodigingen naar alle deelnemers rechtstreeks kunnen versturen. Om de sessie interactief te maken wordt er op het einde een 'vraag en antwoord moment' voorzien. Leerkrachten hebben de mogelijkheid om op voorhand vragen aan Karin W. door te sturen, zodat deze tijdens uw sessie zeker besproken zullen worden. 

 

Inschrijfmogelijkheden

Enkele andere opleidingen binnen deze categorie