Ondersteuning WMS-software (SAP, Dynamics Navision, ...) 2022-2023

Ondersteuning WMS-software (SAP, Dynamics Navision, ...) 2022-2023 cover
Opleidingscentrum RTC Vlaams-Brabant

Scholen die voor hun leerlingen uit opleidingen met een logistieke component gebruik maken van Warehouse Management Software (SAP, Dynamics Navision, ...), willen we vanuit het Logistiek Platform Vlaams-Brabant financieel ondersteunen.  Het betreft een tegemoetkoming in de aankoop of licentiekost van € 150 per school  tegen bewezen kosten en binnen de beperktheid der middelen. Voor meer info en/of doorsturen van het aanvraagformulier mail naar: raf.deboeck@rtc.vlaamsbrabant.be

Deze oproep is geldig voor Vlaams-Brabantse scholen uit het technisch en beroepssecundair onderwijs alsook de Nederlandstalige technische/beroepsscholen uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het aanbod heeft betrekking op WMS-software die voor en door de leerlingen uit opleidingen met een logistieke component gebruikt wordt.