Opleidingsweek 7de spec. las 2021-2022

Opleidingsweek 7de spec. las 2021-2022 cover
Opleidingscentrum RTC Vlaams-Brabant

Voor de 11de maal kunnen leerlingen uit het 7de spec. en BuSO ABO deelnemen aan 'Brabant last, iedereen wint', een project waarbij elke leerling  een unieke kans krijgt om zich een weg te lassen naar de zeer begeerde lascertificaten en internationale lasdiploma's!

Alle belangrijke data op een rij:

=> Vrijdag 26 november 2021

Uiterste inschrijvingsdatum waarop de lasleerkracht zijn klas kan inschrijven via de website van RTC Vlaams-Brabant.

=> September 2021-januari 2022

De leerkracht bereidt zijn klas voor aan de hand van het draaiboek met praktijkoefeningen, gebaseerd op de richtlijnen van het IIW 'International Welding Federation' voor de verschillende internationale lasdiploma's. De oefeningen kunnen stapsgewijs doorlopen worden. 

  • De oefeningen worden in staal uitgevoerd (aluminium en roestvaststaal komen niet aan bod).
  • Aan de deelnemende lasleerkrachten wordt gevraagd om de leerlingen ook voor te bereiden op het theoretisch examen dat verbonden is aan het behalen van de internationale lasdiploma's 
  • Ter voorbereiding ontvangen ze de begrippenlijst die verondersteld wordt gekend te zijn door de leerlingen. 

    Didactische hulpmiddelen:
  • NIL praktijkhandboeken lassen of via website www.nil.nl
  • Boek van 'Thoen' tweede editie
  • VDAB Webleren = via 'mijn VDAB'

Wat winnen de leerlingen en leerkrachten?
=> Een opleidingsweek in februari 2022
Deze opleidingsweken (31/1-04/2), (7/2-11/2) worden georganiseerd bij VCL. Bij Technicity.brussels voor scholen uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de opleidingsweek voorzien voor 14/2 – 18/2.

Schrijf uw leerlingen van het 7de spec. in via onderstaande inschrijvingslink; download daarna deze Fiche BLIW 7e jaar en ABO 2021-2022 en stuur dit ingevuld terug naar Karin Wauters (karin.wauters@rtc.vlaamsbrabant.be). 

De leerling kan bij inschrijving vrij kiezen in welk lasproces hij /zij zich wenst te vervolmaken en moet deze keuze kenbaar maken in bovengenoemd Excel file, uiterlijk op 27/11/2021. Veranderen van lasproces in de loop van de opleidingsweek is niet toegestaan.

OPGELET: een IIW-diploma behalen impliceert het afleggen van 2 praktijkproeven + het afleggen van een multiple-choice theoretisch examen. Dit examen zal doorgaan op vrijdag van de lasweek bij VCL en het keuringsmoment bij Technicity.brussels zal doorgaan op dinsdag 22 februari 2022.

Enkele andere opleidingen binnen deze categorie