Provincie-overschrijdende acties & projecten cover

Provincie-overschrijdende acties & projecten

Deelname scholen uit Vlaams-Brabant & BHG aan provincie-overschrijdende acties / projecten
schooljaar 2021-2022

In de beheersovereenkomst met de Vlaamse Overheid heeft elk RTC 5% van zijn werkingsmiddelen voorzien om een provincie-overschrijdende werking te ondersteunen.
Voor elke school betekent dit dat er, onder bepaalde voorwaarden en binnen de voorziene werkingsmiddelen, kan worden deelgenomen aan projecten van RTC’s gelegen in een andere provincie

Wat zijn de voorwaarden:

  • Een school kan enkel inschrijven voor projecten die niet voorhanden zijn in het eigen RTC.
  • Er worden vanuit de RTC’s geen vervoerskosten betaald.

Wat houdt het aanbod in?

Je kan op www.rtc.vlaanderen het aanbod van de verschillende RTC’s raadplegen en een keuze maken.

Hoe inschrijven?

- Op de website www.rtc.vlaanderen

- Dit kan van 1 september 2021 t.e.m. 31 oktober 2021 met de flexibiliteit om bij budgettair overschot eventuele latere extra aanvragen te behandelen doorheen het schooljaar.

Al de aanvragen worden behandeld en ten laatste begin november 2021 krijg je een antwoord of je aanvraag kan worden weerhouden . Pas vanaf dat moment is er sprake van een echte inschrijving.

Gedetailleerde informatie over de opleidingen binnen het aanbod kan je bekomen bij de
plaatselijke verantwoordelijke RTC-medewerkers:

RTC Antwerpen
www.rtcantwerpen.be
Jill Verboven
0496 99 35 11

jill.verboven@rtc-antwerpen.be      

RTC Limburg
www.rtclimburg.be
Ilona Albingier
089 69 04 90

ilona.albingier@rtclimburg.be 
RTC West-Vlaanderen
www.rtcwestvlaanderen.be
Joke Vervaecke
0472 73 38 22

joke@rtcwestvlaanderen.be
RTC Oost-Vlaanderen
www.rtcoostvlaanderen.be
Henny Thienpondt
09 267 73 91

yelva@rtcoostvlaanderen.be

RTC Vlaams-Brabant
www.rtcvlaamsbrabant.be
Raf De Boeck
0475 27 70 18

raf.deboeck@rtc.vlaambrabant.be

 

Wat moet je verder nog weten?

Elk RTC heeft een eigen website, soms zie je bij een bepaald project data staan, maar deze zijn niet altijd van toepassing voor de provincie-overschrijdende samenwerking.

Het voorziene budget is beperkt, dus het kan zijn dat we je aanvraag niet kunnen weerhouden.

Nog bijkomende vragen? Contacteer ons! We helpen je graag verder.

 

Geschikt voor

Momenteel zijn er geen opleidingen beschikbaar binnen deze categorie