STEM Hernieuwbare energie cover

STEM Hernieuwbare energie

Aanbod schooljaar 2023-2024

Hernieuwbare energie, ook wel duurzame of groene energie genoemd, is energie afkomstig van natuurlijke bronnen die constant worden aangevuld. Dit is energie uit wind, waterkracht, zon, bodem, buitenluchtwarmte en biomassa. 

Green Energy Park biedt oplossingen voor morgen, waarbij het als grootschalig proeftuin en expertise- en opleidingscentrum de brug slaat tussen onderzoek, innovatie, realisatie en exploitatie. RTC Vlaams-Brabant zal volgend schooljaar 2 acties bij hun organiseren:

  1. in het domein ‘energie en mobiliteit’ waarbij we op zoek gaan naar een opleiding rond het plaatsen van laadpalen in combinatie met zonnepanelen
  2. in het domein slimme regio, slimme woning: laadinfrastructuur, huisbatterij, zonnepanelen, warmtepomp en sturing systeem, slimme wijken en artificiële intelligentie. 

Het Vlaams energie- en klimaatbeleid wil dat fossiele brandstoffen tot het verleden behoren. Het energiemodel van vandaag is niet klaar om deze uitdagingen van de toekomst op te vangen. Leerlingen van nu zullen zeker worden geconfronteerd met deze Vlaamse doelstellingen, het is dan ook de vraag of er voldoende vakbekwame mensen voorhanden zijnCruciaal in deze transitie naar duurzaam wonen is het gegeven van menselijk kapitaal.  

In 2012 werd bij RTC Vlaams-Brabant het project ‘Ecoheat’ uitgeschreven waarbij leerkrachten in eerste instantie een TTT rond warmtepompen en woningventilatie konden volgen. Later is dit project uitgegroeid naar het roteren van deze toestellen binnen de scholen. Naast warmtepompen en woningventilatie speelt elektriciteit ook een belangrijke rol. Mensen worden steeds bewuster van hun energieverbruik; welke investeringen zijn er rendabel in de richting van intelligente sturing. Vanaf het schooljaar 2022-2023 hebben we ism verschillende partners bekeken om het Eco-Energie - project verder vorm te geven.

 

 


Nog bijkomende vragen? Contacteer ons! We helpen je graag verder.
Je kan terecht bij Karin Wauters:
karin.wauters@rtc.vlaamsbrabant.be

 

Verfijn
|
Geschikt voor leerkrachten Geschikt voor leerlingen Green Energy Park 5 startdata