STEM-projectoproep

STEM-projectoproep cover
Opleidingscentrum RTC Vlaams-Brabant
Adres In de school zelf,
Bekijk op de kaart en plan je route
Ook dit schooljaar zal RTC Vlaams-Brabant scholen ondersteunen bij het realiseren van hun bedrijfsgerelateerde STEM-projecten.
Voor elke school waarvan het projectvoorstel  wordt weerhouden, is er een subsidie van 750 euro voorzien om het project te realiseren. 
Binnen het werkingsgebied van
RTC Vlaams-Brabant is er ruimte voor de goedkeuring en ondersteuning van een vijftal projecten.

Wie kan een project indienen?

Elke school binnen Vlaams-Brabant die een de 3e graad technisch en beroepsgericht onderwijs inricht.

Voorwaarden

 • Het project moet bedrijfsgerelateerd zijn en bij voorkeur in samenwerking met een bedrijf uitgewerkt worden en/of ondersteund. De samenwerking kan diverse vormen aannemen: leveren van materialen, delen van expertise, een behoefte of bedrijfsprobleem uitwerken...
 • De vier STEM-componenten moeten duidelijk aan bod komen.
 • Ook GIP-projecten kunnen in aanmerking komen.

Wat willen we bereiken?

 • STEM-didactiek en levensechte projectwerking in het technisch en beroepsgericht onderwijs stimuleren; 
 • Positieve profileringberoepsgericht en technisch onderwijs bevorderen;
 • Samenwerking school, bedrijfsleven en industrie versterken.    

Beoordelingscriteria?

 • STEM: Op welke manier komen de  verschillende elementen van STEM aan bod binnen het project?
 • MAATSCHAPPELIJKE RELEVANTIE: Aan welke behoefte of probleem biedt het project een antwoord/oplossing. Geef aan in welk transitiegebied het voorstel zich situeert: circulaire economie, slim wonen en werken, industrie 4.0, levenslang leren, zorg en welzijn 4.0, vlot en veilig mobiliteitssysteem, energietransitie
 • VAKOVERSTIJGEND: Het project moet vakoverstijgend zijn. Studierichting overstijgend is een meerwaarde.
 • PROJECT-IDEE INDIENEN VIA AANVRAAGFORMULIER: Het idee wordt beknopt uitgewerkt in het aanvraagformulier waar we peilen naar de doelstelling, de mijlpalen, team en samenwerkingen.
 • SAMENWERKINGEN: met andere partners dan bedrijven zoals hoge scholen, meerdere studierichtingen, studieniveaus, ...
 

Wat mag je van RTC verwachten? Per school wordt maar voor één project financiering voorzien. 

Voor elke school waarvan het projectvoorstel weerhouden wordt, is er door RTC Vlaams-Brabant een subsidie van maximaal 750 euro voorzien om het project te realiseren. Op elk ogenblik van het traject kan je contact opnemen met RTC Vlaams-Brabant om na te gaan waar RTC je kan helpen bij de uitwerking van je project. Wij zorgen ervoor dat gedurende het schooljaar de weerhouden projecten in de kijker worden gezet (social media, website, events, ...).   
 

Financieel
De projectsubsidie wordt uitbetaald op een rekening van de school. De school bezorgt voor 30 april 2021  een debetnota voor 750 euro  samen met een 'verklaring op eer'.

Trajectverloop

 • juni 2020 - 30 november 2020: projectoproep en indienen projectvoorstellen.
 • In december 2020 oordeelt de jury over de ingediende projecten en vóór 5 januari 2021 wordt de projectverantwoordelijke op de hoogte gebracht van de al dan niet weerhouding van zijn STEM-project.
 • januari - juni 2021 wordt het STEM-project op school uitgevoerd.
De jury bestaat uit afgevaardigden van RTC Vlaams-Brabant aangevuld met experts uit relevante organisaties.


Aanvraag indienen 

Projectvoorstel INDIENEN VIA AANVRAAGFORMULIER waarin het idee wordt uitgewerkt en wij peilen naar de doelstelling, de mijlpalen, team en samenwerkingen.
Stuur je voorstel ten laatste op 10 november 2020 naar Wim Van Broeck.
      RTC consulent Vlaams-Brabant 
      wim.vanbroeck@vlaamsbrabant.be
 
Indien  vragen, aarzel dan niet ons te contacteren - Wim Van Broeck: 0  016-26 74 53 - 0497 41 31 88

1 inschrijfmogelijkheid

Een andere opleiding binnen deze categorie