Privacybeleid

Vanzelfsprekend respecteert het RTC Vlaams-Brabant de privacywetgeving ter zake en geschiedt de verwerking van uw gegevens volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG/GDPR)-wetgeveing. Wat dit concreet wilt zeggen, vindt u hieronder terug.

Hoe verzamelt RTC Vlaams-Brabant persoonlijke gegevens?

RTC Vlaams-Brabant verzamelt enkel persoonlijke gegevens die u zelf aan ons meedeelt, of die derden aan ons meedelen in het kader van een door hen of door ons aangevraagde dienst (bv. in het kader van een opleiding).

Welke persoonlijke gegevens verwerkt RTC Vlaams-Brabant?

RTC Vlaams-Brabant verzamelt enkel persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van een door u (of door derden) aangevraagde dienst.

Wanneer en waarom verwerkt RTC Vlaams-Brabant persoonlijke gegevens?

RTC Vlaams-Brabant verwerkt deze gegevens enkel in bepaalde gevallen:

 • indien u hier expliciet de toestemming voor gaf;
 • of, indien de verwerking nodig is om een door u gevraagde dienst te leveren (bv. uw e-mailadres om een opleidingsevaluatie op te sturen, deelnemerslijst van een opleiding);
 • of, indien het van publiek of legitiem belang is (bv. bekendmaking op onze website van organisaties en personen die financiële steun ontvingen).

Hoe behandelt het RTC Vlaams-Brabant persoonlijke gegevens?

 • Gegevens van minderjarige personen (vb naam leerling bij opleidingen) worden altijd confidentieel behandeld en nooit openbaar gemaakt.
 • Uw gegevens worden enkel gebruikt in functie van de door u gevraagde dienst (tenzij er voldaan wordt aan de voorwaarden zoals beschreven in de paragaaf hierboven):
 • Schrijft u zich bijvoorbeeld in voor één of meerdere nieuwsbrieven, dan gebruiken wij uw gegevens enkel om u deze nieuwsbrieven te bezorgen. Elke nieuwsbrief geeft u ook de mogelijkheid om u uit te schrijven.
 • We geven uw contactgegevens nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaart RTC Vlaams-Brabant persoonlijke gegevens?

 • Dient u via onze website (www.rtcvlaamsbrabant.be) een opleidingsaanvraag in, schrijft u in voor een evenement, dan houden we uw gegevens bij voor de periode die nodig is om de door u gevraagde dienst correct af te handelen.
 • RTC Vlaams-Brabant kan daarnaast beslissen om bepaalde gegevens op een geaggregeerde manier te verzamelen op langere termijn om de eigen werking te evalueren en bij te sturen (bv. uitgekeerde steun over de jaren heen). Individuele identificatie van personen is hierbij niet aan de orde.

Bewaart RTC Vlaams-Brabant mijn persoonlijke gegevens op een veilige manier?

Uw gegevens worden op een veilige manier behandeld. Daarom maken we gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en –maatregelen om uw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Deze technologieën en –maatregelen worden op geregelde tijdstippen getest en bijgesteld indien nodig.

Wat kan ik zelf doen i.v.m. mijn persoonlijke gegevens?

Wilt u iets wijzigen in uw contactgegevens?

 • U heeft het recht ‘vergeten’ te worden. Neem daarvoor contact op via info@rtcvlaamsbrabant.be
 • U kan op elk moment de persoonlijke gegevens die RTC Vlaams-Brabant over u verwerkt, inzien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens laten verbeteren of verwijderen. Indien u over een RTC Vlaams-Brabant profiel beschikt, kunt u zelf uw persoonlijke gegevens wijzigen of verwijderen.
 • Indien u van mening bent dat uw gegevens foutief behandeld worden, kan u klacht neerleggen bij de Privacy commissie.

Nog vragen of bedenkingen?

Contacteer ons via info@rtc.vlaamsbrabant.be