Vacatures

GEZOCHT: Projectleider ‘Digitale School’

De Regionale Technologische Centra (RTC) versterken de samenwerking tussen het beroepsgericht en technisch onderwijs, ondernemingen en andere arbeidsmarktactoren. Ze doen dit op vraag van de Vlaamse regering. RTC’s kennen behalve hun uitgesproken netoverschrijdende werking ook een provinciale, interprovinciale en Vlaamse werking. De aansturing gebeurt vanuit het beleidsdomein Onderwijs & Vorming. Meer info vind je hier.

De acties zijn gericht op het uitbouwen van een duurzame relatie tussen onderwijsinstellingen en ondernemingen. Zo versterken we de technische en technologische competenties bij leraren en leerlingen in het secundair onderwijs.

GEZOCHT: Projectleider ‘Digitale School’

Via een aangepast traject voor leraren willen we de digitale competenties van leerlingen in het beroepsgericht en technisch onderwijs versterken. Het traject bestaat uit een uitgebreid opleidingsaanbod en een lerend netwerk. We verhogen de digitale geletterdheid van de leraar en motiveren hem of haar om digitale technologie te integreren in de lessen. Op deze manier bouwen we als RTC mee aan toekomstgericht onderwijs in Vlaanderen.

Jouw opdracht

 • Je staat in voor de uitwerking van het project ‘Digitale School’ van de RTC’s, een project waarbij mediawijsheid en digitale competenties de centrale thema’s vormen.
 • Vanuit een behoefteanalyse trek je Vlaanderenbreed een aantal generieke bevindingen.

Deze bevindingen vormen de basis voor de ontwikkeling van een aantrekkelijk en relevant opleidingsaanbod wat je ontwikkelt en uitrolt in overleg met pedagogische begeleidingsdiensten en andere stakeholders zodat leraren in het beroepsgericht en technisch onderwijs er concreet mee aan de slag kunnen.

 • Elk RTC heeft een partnernetwerk dat kan ingeschakeld worden en aanvullend doe je prospectie naar mogelijke nieuwe stakeholders met wie een samenwerking kan aangegaan worden i.f.v. opleiding en kennisdeling.
 • Je brengt tussentijds verslag uit van de voortgang van het project op het coördinatorenoverleg RTC’s.
 • Je staat (mee) in voor de voorbereiding en verslaggeving van overlegmomenten i.k.v. dit project.
 • Je zorgt voor rapportering van het project, zowel inhoudelijk als financieel.
 • Je zorgt voor de opmaak van verantwoordingsstukken voor het dossier aan het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen.
 • Je zorgt voor de aansturing van projectmedewerkers.

Naar wie zijn wij op zoek?

 • Je beschikt minstens over een bachelordiploma en/of je hebt veel ervaring rond digitalisering en in het bijzonder het verwerven van digitale competenties.
 • Je werkt projectmatig en gestructureerd met oog voor detail.
 • Je bezit vakdeskundigheid en wil je hierin verder professionaliseren.
 • Je werkt zelfstandig en neemt verantwoordelijkheid.
 • Je gaat constructief kritisch te werk.
 • Je bent een sterke communicator, zowel schriftelijk als mondeling.
 • Je kan goed samenwerken.
 • Kennis en ervaring in het onderwijs is een pluspunt, maar niet vereist.
 • Je beschikt bij voorkeur over een wagen.

Wat bieden wij jou?

 • Je werkt aan een maatschappelijk relevant thema nl. het aanbieden van kwalitatief en toekomstgericht onderwijs.
 • Een voltijdse tewerkstelling met onmiddellijke indiensttreding. Ook een detachering behoort tot de mogelijkheden.
 • Een contract tot en met 31 december 2022 (met kans op verlening na 31 augustus 2023).
 • Flexibiliteit naar werkplek. Naast thuiswerk kan je terecht bij de vijf regionale hubs.
 • Een dynamische werkomgeving met ruimte voor eigen inbreng.
 • Aantrekkelijk loonpakket aangevuld met maaltijdcheques. Je werkt 40 uur per week waardoor je recht hebt op 12 ADV-dagen per jaar.
 • Competenties zijn voor ons belangrijker dan leeftijd, geslacht, geaardheid, handicap, etnische afkomst of nationaliteit.

Interesse?

Stuur voor 14/02/2021 je cv en motivatiebrief per e-mail naar RTC Oost-Vlaanderen, t.a.v. dhr. Emmanuel Depoortere | emmanuel@rtcoostvlaanderen.be.

Bijkomende inhoudelijke info? Contacteer ons op 09 267 73 93.

Op basis van de sollicitatiebrieven maken we een eerste selectie. Voor de geselecteerden volgt een sollicitatiegesprek. De selectiegesprekken organiseren we omwille van de coronamaatregelen digitaal. De gesprekken vinden plaats in de week van 22/02/2021.