Matrix secundair onderwijs

Weergave matrix

Secundair onderwijs

Op 16 juli 2021 keurde de Vlaamse Regering aanpassingen aan de matrix van het secundair onderwijs definitief goed. 

De structuur van het gemoderniseerde secundair onderwijs was al enige tijd geleden vastgelegd; alle studierichtingen van het secundair onderwijs worden geordend volgens studiedomein en finaliteit. Nu werd het studieaanbod gefinetuned; er werden nog enkele aanvullingen en aanpassingen gedaan. 

Om de matrix secundair onderwijs toegankelijk te maken voor iedereen, ontwikkelde Kwalificaties en Curriculum een aantal communicatieproducten. Het eerste is een animatiefilmpje waarin de opbouw van de matrix bondig wordt toegelicht. Het filmpje is ideaal om leerlingen en ouders te laten kennismaken met hoe het secundair onderwijs er in de toekomst zal uitzien. Je kan het filmpje hieronder bekijken en vindt het ook terug op de website opleidingen. 

Deze poster biedt je een overzicht van het volledige studieaanbod, geordend per domein en finaliteit. In de toekomst maken we een gelijkaardige poster voor de opleidingen van duaal leren en de opleidingen van het buitengewoon secundair onderwijs. We houden je op de hoogte.

De studierichtingen worden ingedeeld op basis van een aantal categorieën.

De eerste categorie is de finaliteit, die aangeeft wat een leerling na het secundair onderwijs kan doen. De doorstroomfinaliteit bereidt voor op een academische of professionele bachelor. Studierichtingen uit het aso, tso en kso behoren tot de doorstroomfinaliteit. De dubbele finaliteit bereidt voor op de arbeidsmarkt of een gerichte professionele bachelor. Studierichtingen uit het tso en kso behoren ertoe. De arbeidsmarktfinaliteit ten slotte bereidt voor op de arbeidsmarkt of een graduaatsopleiding (hbo5). Er zitten studierichtingen in van het bso en BuSO OV3. 

De tweede categorie is de onderwijsvorm, gaande van abstract-theoretisch tot praktisch-uitvoerend: aso, tso, kso en bso.

Het studiedomein ten slotte geeft het interessegebied aan. Er zijn acht studiedomeinen:

  • Taal en Cultuur
  • Kunst en Creatie
  • Economie en Organisatie
  • Sport
  • STEM
  • Land- en Tuinbouw
  • Maatschappij en Welzijn
  • Voeding en Horeca

De matrix gaat uit van een geleidelijke studiekeuze. In de eerste graad ligt de nadruk op de oriëntering. In het eerste jaar in de A-stroom en de B-stroom krijgen de leerlingen 27 uur basisvorming en 5 uur keuzegedeelte om te verdiepen, te verkennen en te versterken. In het tweede jaar in de A-stroom is er 25 uur basisvorming, 2 uur differentiatie (verdiepen en remediëren) en een basisoptie van 5 uur. In de B-stroom in het tweede jaar is er 20 uur basisvorming (4 uur meer dan nu) en 12 uur keuzegedeelte. Basisopties zijn studieopties die een leerling maakt in het tweede jaar.

In de tweede graad hebben de leerlingen nog een brede studiekeuze.

In de derde graad zijn de studierichtingen scherper geprofileerd dan die van de tweede graad met het oog op gerichte en succesvolle instroom in het hoger onderwijs of op de arbeidsmarkt