Algemene voorwaarden

Deze website is eigendom van RTC Vlaams-Brabant.

 

Contactgegevens:

Adres maatschappelijk zetel: Provincieplein 1, 3010 Leuven (BE)
E-mail: info@rtcvlaamsbrabant.be
Ondernemingsnummer: KBO 0876.689.067

 

Raf De Boeck

Tel. +32 (0) 16 26 74 52
Gsm +32 (0) 475 27 70 18
raf.deboeck@rtc.vlaamsbrabant.be
Coördinator
verantwoordelijke 'Handel-logistiek'
verantwoordelijke 'Personenzorg'
verantwoordelijke 'Duaal Leren'
verantwoordelijke 'Provincie-Overschrijdende Werking'

 

Karin Wauters

Tel. +32 (0) 16 26 74 54
Gsm +32 (0) 479 29 59 69
karin.wauters@rtc.vlaamsbrabant.be
Projectmanagement en financieel beleid
verantwoordelijke 'Elektriciteit'
verantwoordelijke 'Bouw', 'Koeling & Warmte'

 

Wim Van Broeck

Tel. +32 (0) 16 26 74 53
Gsm +32 (0) 497 41 31 88
wim.vanbroeck@rtc.vlaamsbrabant.be
verantwoordelijke 'VDAB 10-dagen'
verantwoordelijke 'STEM'
verantwoordelijke 'InnoVet'
verantwoordelijke 'Hout'
verantwoordelijke' Mechanica'

 

Tim De Keyser

Tel. +32 (0) 16 26 74 51
Gsm+32 (0) 456 414 464
tim.dekeyser@rtc.vlaamsbrabant.be
verantwoordelijke project 'Digitale School'
verantwoordelijke project 'XR'
verantwoordelijke 'Autotechnieken'
verantwoordelijke 'Chemie'

 

 

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

 

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan RTC Vlaams-Brabant of rechthoudende derden.

 

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

RTC Vlaams-Brabant levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal naam onderneming de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

RTC Vlaams-Brabant kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. RTC Vlaams-Brabant geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

RTC Vlaams-Brabant kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. RTC Vlaams-Brabant verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site.