Hout (Triple E-wood) cover

Hout (Triple E-wood)

Aanbod schooljaar 2022-2023

Met Triple E-Wood willen wij een hedendaagse leeromgeving creëren die jongeren een kijk biedt op nieuwe vraagstukken (evenwicht tussen economie en ecologie) en innovatieve manieren (circulaire economie en design) om met ‘hout’ aan de slag te gaan.

Concreet staan in Triple E-Wood ‘economische’, ‘ecologische’ en ‘esthetische’ aspecten van de houtproductie en -verwerking centraal. Triple E-Wood biedt jongeren en leerkrachten een leertraject dat bestaat uit diverse onderdelen: een door het Arboretum van Tervuren, een reeks TTT’s voor CNC-machines en tenslotte een outdoor workshop 'mobiele boomzaag' met bosexploratie met een boswachter  in het Koninklijk Schenking - Geografisch Arboretum.

Elk van deze zes programmaonderdelen bevat een mix van de drie E’s. Sommige programmaonderdelen zijn eerder geschikt voor de 5de jaars, sommige voor de laatste jaarsstudenten. De TTT CNC is exclusief gericht op leerkrachten, 2de en 3de graad. Scholen kiezen à la carte!

Het overgrote deel van de ateliers bieden wij op locatie aan. We zijn afhankelijk van weeromstandigheden en seizoenen. De zes onderdelen spreiden wij uit over het verloop van het volledige schooljaar 2022-2023. Inschrijvingen starten vanaf juli 2022.

Triple E-Wood is een programma voor derde graad ‘hout’ BSO en TSO, ontwikkeld door RTC Vlaams-Brabant in nauwe samenwerking met Woodwize, AkzoNobel, Koninklijke Schenking-Geografisch Arboretum en MOS Leuven. 

 


Nog bijkomende vragen? Contacteer ons! We helpen je graag verder.
Je kan terecht bij Wim Van Broeck:
wim.vanbroeck@rtc.vlaamsbrabant.be