Privacyverklaring

Vanzelfsprekend respecteert het RTC Vlaams-Brabant de privacywetgeving ter zake (AVG/GDPR-wetgeving). Wat dit concreet wilt zeggen, vindt u hieronder terug.

 

Hoe verzamelt RTC Vlaams-Brabant persoonlijke gegevens?

RTC Vlaams-Brabant verzamelt enkel persoonlijke gegevens die u zelf aan ons meedeelt, of die derden aan ons meedelen in het kader van een door hen of door ons aangevraagde dienst (bv. in het kader van een opleiding).

 

Welke persoonlijke gegevens verwerkt RTC Vlaams-Brabant?

RTC Vlaams-Brabant verzamelt enkel persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van een door u (of door derden) aangevraagde dienst.

 

Wanneer en waarom verwerkt RTC Vlaams-Brabant persoonlijke gegevens?

RTC Vlaams-Brabant verwerkt deze gegevens enkel in bepaalde gevallen:

 • indien u hier expliciet de toestemming voor gaf;
 • of, indien de verwerking nodig is om een door u gevraagde dienst te leveren (bv. uw e-mailadres om een opleidingsevaluatie op te sturen, deelnemerslijst van een opleiding);
 • of, indien het van publiek of legitiem belang is (bv. bekendmaking op onze website van organisaties en personen die financiële steun ontvingen).

 

Hoe behandelt RTC Vlaams-Brabant persoonlijke gegevens?

 • Gegevens van minderjarige personen (bv. naam leerling bij opleidingen) worden altijd confidentieel behandeld en nooit openbaar gemaakt.
 • Uw gegevens worden enkel gebruikt in functie van de door u gevraagde dienst (tenzij er voldaan wordt aan de voorwaarden zoals beschreven in de paragaaf hierboven):
 • Schrijft u zich bijvoorbeeld in voor één of meerdere nieuwsbrieven, dan gebruiken wij uw gegevens enkel om u deze nieuwsbrieven te bezorgen. Elke nieuwsbrief geeft u ook de mogelijkheid om u uit te schrijven.
 • We geven uw contactgegevens nooit door aan derden voor commerciële en niet-commerciële doeleinden.

 

Hoe lang bewaart RTC Vlaams-Brabant persoonlijke gegevens?

 • Dient u via onze website (www.rtcvlaamsbrabant.be) een opleidingsaanvraag in, schrijft u in voor een evenement, dan houden we uw gegevens bij voor de periode die nodig is om de door u gevraagde dienst correct af te handelen.
 • RTC Vlaams-Brabant kan daarnaast beslissen om bepaalde gegevens op een geaggregeerde manier te verzamelen op langere termijn om de eigen werking te evalueren en bij te sturen (bv. uitgekeerde steun over de jaren heen). Individuele identificatie van personen is hierbij niet aan de orde.

 

Bewaart RTC Vlaams-Brabant mijn persoonlijke gegevens op een veilige manier?

Uw gegevens worden op een veilige manier behandeld. Daarom maken we gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en –maatregelen om uw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Deze technologieën en –maatregelen worden op geregelde tijdstippen getest en bijgesteld indien nodig.

 

Wat kan ik zelf doen i.v.m. mijn persoonlijke gegevens?

Wilt u iets wijzigen in uw contactgegevens?

 • U heeft het recht ‘vergeten’ te worden. Neem daarvoor contact op via info@rtcvlaamsbrabant.be
 • U kan op elk moment de persoonlijke gegevens die RTC Vlaams-Brabant over u verwerkt, inzien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens laten verbeteren of verwijderen. Indien u over een RTC Vlaams-Brabant profiel beschikt, kunt u zelf uw persoonlijke gegevens wijzigen of verwijderen.
 • Indien u van mening bent dat jouw gegevens foutief behandeld worden, kan je klacht neerleggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

 

Nog vragen of bedenkingen?

Contacteer ons via info@rtc.vlaamsbrabant.be

 

 

Disclaimer

 • RTC Vlaams-Brabant wijst elke aansprakelijkheid af voor het onjuiste of bedrieglijke gebruik van de op deze website verstrekte gegevens. RTC Vlaams-Brabant is geenszins aansprakelijk voor de juistheid of volledigheid van de informatie die via het systeem werd gevonden of uitgewisseld. 
 • RTC Vlaams-Brabant waarborgt niet dat de informatie vrij is van virussen. De website wordt gebruikt op eigen risico.
 • Het opnemen van links naar één of meerdere andere websites, met inbegrip van links vervat in die websites wijst niet noodzakelijkerwijze op enig verband, partnerschap, verwantschap of goedkeuring. 
 • Iedere gebruiker die na deze kennisgeving gebruik maakt van de informatie, ziet af van elke klacht, van welke aard ook, in verband met het gebruik van via het systeem beschikbaar gesteld materiaal of informatie, ongeacht of zodanige klachten gericht zijn tegen RTC Vlaams-Brabant of tegen om het even welke andere persoon die het systeem van materiaal of informatie heeft voorzien. RTC Vlaams-Brabant kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade.

 

Foto's

Beelden zeggen meer dan woorden. We nemen dan ook graag foto's van de deelnemers tijdens onze activiteiten in het kader van projecten, opleidingen, nascholingen, events. Deze foto's worden gebruikt in onze communicatie op de website, sociale media en het jaarverslag. Indien je een foto verwijderd wil zien, neem dan zo snel mogelijk contact op met info@rtc.vlaamsbrabant.be. Wij zorgen ervoor dat jouw foto van de website gehaald wordt.