Persbericht

Prijsuitreiking Duaal Lipa - Tour 2024: Leerlingen tonen trots hun duaal studietraject

Leuven, 25 april 2024 — Op woensdagavond 24 april 2024 reikte RTC Vlaams-Brabant voor het eerst de Duaal Lipa – wedstrijdprijzen uit in het Provinciehuis te Leuven. Leerlingen uit Vlaams-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tonen via posters en video’s trots hun duale studietraject.

De wedstrijd was een succes, met maar liefst 40 inzendingen door 163 leerlingen uit 9 scholen. Alle 163 leerlingen ontvingen een filmdoosje en ook hun trajectbegeleiders/leerkrachten

ontvingen een attentie. Daarnaast werden de hoofdprijzen overhandigd aan de 5 klassen ‘duaal’ met de meest inspirerende en creatieve inzendingen over de kracht van duaal leren. Wonnen aldus een hoofdprijs, geschonken door PXL Hogeschool Hasselt en Thomas More Mechelen:

  • 5 Haarverzorging Duaal bij het Heilig Hart Instituut Kessel-Lo
  • 5 Groenaanleg en -beheer Duaal bij De Wijnpers Leuven
  • 5 Paardenhouder Duaal bij Horteco Vilvoorde
  • 7 Elektrotechnicus Duaal bij Gito Tervuren
  • Grootkeuken, Fastfood en Magazijn duaal bij Kasterlinden Sint-Agatha-

 

 

        De avond werd feestelijk afgesloten met een hapje en een drankje en! een leuke dance-act door de Crazy Teens van dansschool DanceAction uit Wilsele    
                   

Persbericht downloaden

Wedstrijd Duaal Lipa 2024

DUAAL LIPA is een wedstrijd voor alle duale leerlingen in de provincie Vlaams-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De wedstrijd wordt georganiseerd door RTC Vlaams-Brabant en loopt van 19 februari 2024 tot en met 29 maart 2024. De leerlingen mogen hun creativiteit en digitale skills tonen door hun eigen duale opleiding voor te stellen via een filmpje of poster. Iedereen prijs! Elke deelnemende klas/leerling wint gegarandeerd een Kinepolis filmdoosje (cinématicket + voucher food&drink). Daar bovenop zijn er nog 3 fantastische hoofdprijzen te winnen. Een vakkundige jury maakt de winnaars bekend na de paasvakantie, in de week van 15 april 2024. Alle deelnemers worden alvast uitgenodigd op de prijsuitreiking op woensdagavond 24 april 2024 in het provinciehuis te Leuven.

Download hier het wedstrijdreglement Duaal Lipa.

 


De Regionale Technologische Centra (RTC's) hebben een specifieke opdracht ontvangen ter ondersteuning van duaal leren in het technisch en beroepsgericht onderwijs voor de periode van 1 oktober 2023 tot 31 augustus 2024.

De RTC’s ondersteunen scholen  die duale leertrajecten aanbieden of willen aanbieden. We zullen diverse acties ondernemen om duaal leren als volwaardige leervorm te versterken. Het gaat onder andere om het faciliteren van werkplekleren en het versterken van samenwerkingen tussen onderwijsinstellingen en ondernemingen op lokaal, regionaal en provinciaal niveau. Ten slotte willen we ook exploreren hoe XR-mogelijkheden (Extended Reality) kunnen ingezet worden om extra competentieontwikkeling mogelijk te maken.

Het project wordt gefaseerd uitgerold, beginnend met een voorbereidende fase met als doel het werkveld te verkennen, gevolgd door uitvoering en afsluiting met reflectie en planning voor het schooljaar 2024-2025.

Tijdens de uitvoeringsfase zullen de RTC's lokale partnerschappen bevorderen, hands-on ondersteuning bieden aan lokaal gerichte projecten, duaal leren positief belichten, scholen en onderwijsinstellingen ondersteunen en bijdragen aan de verspreiding van (digitaal) leermateriaal en gesimuleerde werkplekken.

De RTC’s zullen hiervoor complementair samenwerken met o.a. de sectorale partnerschappen, het Vlaams Partnerschap Duaal Leren, de provinciale overlegfora en de pedagogische begeleidingsdiensten.

In de laatste fase, reflectie en planning, wordt een jaarverslag opgesteld en worden acties voor het schooljaar 2024-2025 geïntegreerd in het Vlaamse schooljaargebonden RTC-actieplan. De Vlaamse Stuurgroep RTC wordt geïnformeerd en geconsulteerd.

Heb je vragen of opmerkingen over duaal leren?

Dan kan je terecht bij Karen Van Herck: karen.vanherck@rtc.vlaamsbrabant.be