Opleidingen

De kernopdrachten voor RTC's zijn gekend en de verschillende RTC's hebben actieplannen gemaakt in functie van de regionale behoeften.  Scholen dienen zich steeds eerst tot hun regionaal RTC te richten.

Zo ook heeft RTC Vlaams-Brabant een aanbod uitgewerkt om leerlingen uit de derde graad TSO/BSO de kans te geven om op hoogtechnologische apparatuur, die niet in hun school aanwezig is, te kunnen werken.
Ook rond nascholingen van leerkrachten heeft het RTC Vlaams-Brabant een programma gemaakt.
 
RTC Vlaams-Brabant inventariseert voortdurend de aanwezige apparatuur en infrastructuur in haar werkingsgebied en past regelmatig het aanbod aan.