Provincie Overschrijdende Werking cover

Provincie Overschrijdende Werking

Aanbod schooljaar 2022-2023

Deelname scholen uit Vlaams-Brabant & BHG aan POW acties & projecten schooljaar 2022-2023:

In de beheersovereenkomst met de Vlaamse Overheid heeft elk RTC 5% van zijn werkingsmiddelen voorzien om een provincie overschrijdende werking te ondersteunen.
Voor iedere school betekent dit dat er, onder bepaalde voorwaarden en binnen de voorziene werkingsmiddelen, kan worden deelgenomen aan projecten van RTC’s gelegen in een andere provincie. 

(Dit losstaande van de opleidingen binnen het Project Digitale School, die sowieso opengesteld zijn voor alle leraren in Vlaanderen & Brussel en waarbij deelname gratis aangeboden wordt door RTC Vlaams-Brabant)

 


Gedetailleerde informatie over de opleidingen binnen het aanbod kan je bekomen bij de
plaatselijke verantwoordelijke RTC-medewerkers:

RTC Antwerpen
www.rtcantwerpen.be
Louise Paepe
0496 21 93 81
louise.paepe@rtc-antwerpen.be

RTC Limburg
www.rtclimburg.be
Ilona Albingier
089 69 04 90

ilona.albingier@rtclimburg.be
RTC West-Vlaanderen
www.rtcwestvlaanderen.be
Joke Vervaecke
0472 73 38 22

joke@rtcwestvlaanderen.be

RTC Oost-Vlaanderen
www.rtcoostvlaanderen.be
Henny Thienpondt
09 267 73 91
yelva@rtcoostvlaanderen.be

RTC Vlaams-Brabant
www.rtcvlaamsbrabant.be
Raf De Boeck
0475 27 70 18

raf.deboeck@rtc.vlaamsbrabant.be