VDAB transport en logistiek cover

VDAB transport en logistiek

Aanbod schooljaar 2024-2025

Om binnen de VDAB 10-dagenregeling meer scholen de kans te bieden, gebruik te kunnen maken van het leeratelier ‘Goederenbehandeling - interne transportmiddelen’, zal deze opleiding vanaf het schooljaar 2024-2025 gereduceerd worden van een 10-daagse naar een 5-daagse opleiding. De groeiende vraag binnen de logistieke opleidingen als gevolg van de modernisering van het secundair onderwijs, de aanpassing van leerplannen en een uitbreiding van de doelgroep liggen aan de basis van deze wijziging. De aanvraagprocedure via de RTC’s blijft ongewijzigd.
Zoals voorheen mogen maximaal 6 leerlingen tegelijk gebruikmaken van dit leeratelier. Per groep van 6 leerlingen moet een aanvraag ingediend worden. Voor zowel de leraren als de leerlingen is een gezondheidsbeoordeling bij de arbeidsarts verplicht.

Aanvragen voor deze opleiding kunnen aldus ingediend worden van 15 mei tot uiterlijk 15 oktober. Aanvragen ingediend van 15 mei tot en met 15 juni krijgen prioriteit. Aanvragen van 16 juni tot en met 15 oktober worden nog ingepland indien mogelijk. Na 15 oktober worden geen aanvragen meer geaccepteerd.


Nog bijkomende vragen? Contacteer ons! We helpen je graag verder.
Je kan terecht bij Wim Van Broeck:
wim.vanbroeck@rtc.vlaamsbrabant.be

 

Verfijn