Webinar InnoVET - 20/11/2020 - interactief inspiratiemoment voor onderwijsprofessionals bso en tso

Webinar InnoVET - 20/11/2020 - interactief inspiratiemoment voor onderwijsprofessionals bso en tso cover
Opleidingscentrum Departement Onderwijs & Vorming - Online

InnoVET zet in op de professionalisering van leraren via technologische innovatie. Zo willen we de lespraktijk van het bso en tso nog beter laten aansluiten bij de noden van de arbeidsmarkt. Op deze inspiratiedag staan we stil bij de resultaten van de 1ste jaargang van InnoVET en blikken we vooruit op de toekomst van het project. InnoVET is een samenwerkingsverband van het Departement Onderwijs & Vorming, de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) en de Regionale Technologische Centra (RTC)

Deze Webinar gaat uit van het departement Onderwijs & Vorming.
Meer info en inschrijven!