Overleg- & Actieplatform

Om mensen 'uit het veld' nauwer te betrekken bij de werking van het RTC Vlaams-Brabant en zo mee sturing te geven aan de uitvoering van de JaarActiePlannen, werden 5 werkgroepen opgericht. Per studiegebied één, bestaande uit een aantal mensen uit de onderwijswereld (van elke koepel 1 vertegenwoordiger) en een aantal mensen uit de bedrijfswereld.
Om mensen 'uit het veld' nauwer te betrekken bij de werking van het RTC Vlaams-Brabant en zo mee sturing te geven aan de uitvoering van de JaarActiePlannen, werden werkgroepen opgericht. Per studiegebied één, bestaande uit een aantal mensen uit de onderwijswereld (van elke koepel 1 vertegenwoordiger) en een aantal mensen uit de bedrijfswereld.

Deze werkgroepen, of Overleg- & Actieplatformen hebben als taak de geplande acties per studiedomein te helpen realiseren, evalueren en bij te sturen waar nodig.

U kan ons contacteren met suggesties en opmerkingen rond geplande acties binnen elk desbetreffend studiedomein. Ook uw input is namelijk belangrijk om het nieuwe jaaractieplan voor te bereiden zodat ook de toekomstige werking van het RTC Vlaams-Brabant gebaseerd is op de reële behoeftes en opportuniteiten die leven bij alle RTC-Partners.
 
Wij kijken dus uit naar uw bijdrage!