Wat doen we

Regionale Technologische Centra (RTC's) werken netoverschrijdend en ondersteunen onderwijsinstellingen met een tso-bso studieaanbod op verschillende manieren:

  • Delen van technologische infrastructuur 
  • Delen van technologische apparatuur 
  • Zorgen ervoor dat leerlingen (via projectwerking) en leraren arbeidsmarktgerichte, technische en technologische competenties verwerven
  • Verbinding tussen scholen en bedrijven
RTC’s bouwen in Vlaanderen mee aan kwaliteitsvol onderwijs en zorgen ervoor dat opleiding en vorming beter afgestemd raken op de noden van de arbeidsmarkt.
 
RTC's als platform:
RTC’s brengen partners uit het onderwijs en uit het bedrijfsleven samen. De partners bepalen samen welke noden er zijn en hoe wederzijdse ondersteuning mogelijk is.
 

Volg RTC Vlaams-Brabant:

Facebook RTCInstagram RTCLinkedIn RTC