XR-Onderzoek

19 april 2023 /

Een innovatie kan alleen duurzaam ingebed worden als die steunt op wetenschappelijk onderzoek. Ook voor het thema XR is aldus bijkomend wetenschappelijk onderzoek nodig. Draagt de innovatie bij tot het bereiken van een bepaalde doelstelling? Wat werkt in de dagelijkse onderwijspraktijk? In welke omstandigheden en met welke ondersteuning? Een onderzoeksteam zal in samenwerking met de hogescholen uit het Lerend Netwerk XR en door bevraging bij directieleden, TACs, ICT-coördinatoren en beleidsmedewerkers: De aard en de effectiviteit van de XR-lessen analyseren, en De effectiviteit van het XR-actieplan in zijn geheel analyseren.

Geachte directie, TACs, ICT-coördinatoren, beleidsmedewerkers,

Helpt u ons mee te onderzoeken wat ‘Extended Reality’ of kortweg ‘XR’ kan betekenen binnen ons Vlaams onderwijs?

Op 15 februari zijn de onderzoekers van UGent in opdracht van de Vlaamse Overheid en in samenwerking met HoWest, HoGent, Thomas More, PXL en UCLL een onderzoeksproject gestart waarin wordt nagegaan in welke mate XR wordt geïmplementeerd binnen het Vlaams onderwijs met finaliteit arbeidsmarkt en/of dubbele finaliteit.

Wat gebeurt er vandaag al met XR? Welke kansen, drempels en noden zijn er? We roepen zo veel mogelijk directieleden, technisch adviseur-coördinatoren, ICT-coördinatoren en beleidsmedewerkers op om tegen ten laatste 30/04 deze vragenlijst (duurtijd ca. 15 min.) in te vullen en/of te delen met elkaar.

Het uiteindelijke doel is een XR-zelfevaluatietool te ontwikkelen waarin bijkomend “tips en tricks” worden aangeboden om XR nog beter te implementeren in jouw school.

PS: wist je dat we een XR-event en 15 bonnen van bol.com t.w.v. €25 verloten onder de deelnemers?

Alvast bedankt voor uw medewerking!

Prof. dr. Tammy Schellens - Vakgroep Onderwijskunde, UGent

Dr. Tijs Rotsaert - Vakgroep Onderwijskunde, UGent

& het team XR-onderzoekers