Urbain Lavigne en Willy Jans geven bestuurdersfakkel door.

12 november 2023 /

Tijdens de RTC Vlaams-Brabant Algemene Vergadering van 9 november 2023 namen Urbain Lavigne als voorzitter en Willy Jans als langstzetelend en medestichtend lid afscheid van bestuursmandaat binnen het RTC Vlaams-Brabant. Urbain en Willy, jullie engagement voor het RTC Vlaams-Brabant maar ook voor het technisch- en beroepssecundair onderwijs in zijn geheel was al die jaren zeer groot. Bij deze dan ook oprechte dank voor de jarenlange ondersteuning. We zetten jullie werk met de leden van ons huidige bestuursorgaan en o.l.v. onze nieuwe voorzitter Bart Van Den Bosch alvast met eenzelfde gedrevenheid verder. Bedankt!