Pers

De Vlaamse overheid lanceert het XR-actieplan

Ga jij binnenkort aan de slag met XR in de klas? De Vlaamse overheid stelde een XR-actieplan op, waardoor scholen XR-materiaal kunnen ontlenen en gerichte vorming krijgen om ermee aan de slag te gaan. Dankzij het Lerend Netwerk XR kunnen leraren ook ervaringen uitwisselen met collega’s.

25 november 2022
De Vlaamse overheid lanceert het XR-actieplan

TSO Trofee bekroont innovatieve eindwerken en zet technische opleiding in positief daglicht

Na twee jaar van Corona-epidemie organiseerde de Rotaryclub Meise-Bouchout i.s.m. het RTC Vlaams-Brabant dit jaar opnieuw haar TSO-trofee. Deze trofee stimuleert jongeren uit de TSO-richtingen uit de regio bij het maken van hun geïntegreerde proef (GIP). Ook tijdens deze editie konden we weer kennismaken met enkele opmerkelijke eindwerken. Leerlingen(teams) uit zeven scholen uit de regio mochten hun afstudeerproject voorstellen dat werd beoordeeld door een professioneel samengestelde jury uit de ondernemingswereld.

05 juni 2022
TSO Trofee bekroont innovatieve eindwerken en zet technische opleiding in positief daglicht

Dringend gezocht: een progressieve visie op technisch onderwijs

De samenleving schreeuwt om meer geschoolde technici. Er is dan ook dringend nood aan een moderne, progressieve visie op goed technisch onderwijs. Een visie die vertrekt van de eigenheid van technische opleidingen en hen niet herleidt tot afgezwakte ASO-opleidingen. Een visie die positieve keuzes voor technische opleidingen waardeert en deze niet langer reduceert tot de negatieve keuzes in de waterval. Mobiliseer meer directies van technische scholen in het onderwijsbeleid en de intermediaire sectoren. Stop de sluipende ASO-isering in beleid. En zorg eindelijk voor die broodnodige herwaardering in woord en daad.

22 april 2022
Dringend gezocht: een progressieve visie op technisch onderwijs

Het onderzoeksrapport van Digitale School is er!

Eind vorig schooljaar deden we beroep op de expertise van meer dan 50 verschillende scholen in Vlaanderen. Iedere school nam deel aan een interview rond digitalisering, waarvoor een oprechte dank je wel! Alle antwoorden van de interviews en de enquêtes werden zorgvuldig gebundeld en opgenomen in een Vlaams rapport Digitale School.

18 november 2021
Het onderzoeksrapport van Digitale School is er!

Dit was ons Symposium 2021 in beeld

Op woensdag 13 oktober 2021 nodigde RTC Vlaams-Brabant al haar partners uit op het jaarlijks symposium in het provinciehuis te Leuven. Hierop werden onze krachtlijnen, projecten en acties voor het schooljaar 2021-2022 voorgesteld. Foto's en een gedetailleerd programma van die dag vindt u hieronder, alsook een link naar de presentatie. Het voormiddaggedeelte verliep i.s.m. bouworganisatie Constructiv. Tijdens dit deel lag de focus grotendeels op de acties binnen de studiegebieden bouw en hout. Het namiddaggedeelte werd vooral voorbehouden voor de andere sectoren en studierichtingen. Wij bedanken graag nogmaals alle aanwezigen!

21 oktober 2021
Dit was ons Symposium 2021 in beeld

LOGOS verzorgt jongerenprogramma op Transport & Logistics beurs

Onder de noemer “International Trade & Logistics : A bright future is yours” wil LOGOS op het jongerenprogramma van de "Transport & Logistics"-beurs die loopt van 19 t.e.m. 21 oktober 2021, via een attractieve workshop enthousiasme genereren voor de sector en jongeren in contact brengen met de bedrijven.

14 oktober 2021
LOGOS verzorgt jongerenprogramma op Transport & Logistics beurs

STEM-monitor 2021

De STEM-monitor geeft inzicht in evoluties van relevante STEM – indicatoren zoals instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen in het secundair onderwijs, cursisten volwassenenonderwijs en studenten hoger onderwijs. Het departement Onderwijs en Vorming levert jaarlijks een STEM-Monitor aan: de evoluties en tendensen geven het STEM-beleid vorm. In 2021 zijn de gegevens extra relevant, omdat de nieuwe STEM-Agenda 2020-2030 van start zal gaan.

13 juli 2021
STEM-monitor 2021

Onderwijs en bedrijfsleven willen meer leerlingen warm maken voor duaal leren

Volgend schooljaar wordt het duaal leren uitgebreid. Duaal leren betekent dat leerlingen uit het beroeps en technisch deels op school en deels in een bedrijf een opleiding volgen. Volgend schooljaar zullen er 128 opleidingen worden aangeboden, dat zijn er 32 meer dan nu. De onderwijswereld, vakbonden en werkgevers zijn overtuigd van het nut van duaal leren, maar ouders en leerlingen zijn dat nog niet altijd.

22 juni 2021
Onderwijs en bedrijfsleven willen meer leerlingen warm maken voor duaal leren

#STEMhelden

Nog meer #STEMhelden (a.u.b.)! Technopolis, VRT en STEM-platform laten kinderen kennismaken met STEM op de werkvloer in nieuwe reeks video’s

17 mei 2021
#STEMhelden

Automation-magazine: DOSSIER DE TOEKOMST VAN ONS TECHNISCH ONDERWIJS

Het Automation-magazine van de maand maart besteedt ruime aandacht aan de toekomst van ons technisch onderwijs. Dat de RTC's als cruciale schakel tussen het technisch onderwijs en het bedrijfsleven hierin ruimschoots aan bod komen, versterkt ons in onze ambitie om ook in de toekomst deze rol met volle overtuiging in te vullen en dit steeds in nauwe samenwerking met onze bedrijfspartners en scholen. Een welgemeende proficiat aan het "Automation"-team voor dit niet-evident en sterk onderwijsdossier.

08 maart 2021
Automation-magazine: DOSSIER DE TOEKOMST VAN ONS TECHNISCH ONDERWIJS