Automation-magazine: DOSSIER DE TOEKOMST VAN ONS TECHNISCH ONDERWIJS

08 maart 2021 /

Het Automation-magazine van de maand maart besteedt ruime aandacht aan de toekomst van ons technisch onderwijs. Dat de RTC's als cruciale schakel tussen het technisch onderwijs en het bedrijfsleven hierin ruimschoots aan bod komen, versterkt ons in onze ambitie om ook in de toekomst deze rol met volle overtuiging in te vullen en dit steeds in nauwe samenwerking met onze bedrijfspartners en scholen. Een welgemeende proficiat aan het "Automation"-team voor dit niet-evident en sterk onderwijsdossier.

Het Automation Magazine van maart 2021 heeft als centraal dossier: 'De toekomst van ons technisch onderwijs.'

Toen Automation Magazine een oproep lanceerde rond het dossier ‘De toekomst van ons technisch onderwijs’, hadden we nooit gedacht dat dit thema zoveel lezers nauw aan het hart lag.

Tientallen bevlogen reacties uit de onderwijs- en bedrijfswereld stroomden binnen. De kwaliteit van het technisch onderwijs is al langer een heikel onderwerp, en de recente hervormingen zijn duidelijk niet overal op gejuich onthaald. Enkele pittige getuigenissen in dit dossier leggen de vinger op de wonde, maar tegelijk willen we ook een overzicht geven van wat we zelf kunnen betekenen om jonge mensen te helpen in hun ontwikkeling.