Aanvraag projecten

Bij RTC Vlaams-Brabant & Brussels Hoofdstedelijk Gewest staat een projectmatige en procesgerichte aanpak voorop. Concreet betekent dit dat RTC Vl-Br & BHG haar werking toespitst op het uitwerken van projecten. Deze projecten worden vervolgens, na het doorlopen van een participatief besluitvormingsproces, opgenomen in het Jaaractieplan.

Bij RTC Vlaams-Brabant & Brussels Hoofdstedelijk Gewest staat een projectmatige en procesgerichte aanpak voorop. Concreet betekent dit dat RTC Vl-Br & BHG haar werking toespitst op het uitwerken van projecten. Deze projecten worden vervolgens, na het doorlopen van een participatief besluitvormingsproces, opgenomen in het Jaaractieplan. 

Eén van de belangrijke actoren in dit besluitvormingsproces zijn de overleg-en actieplatformen. Deze 
overleg-en actieplatformen helpen mee om de huidige projecten te evalueren en bij te sturen waar nodig en om concrete noden te definiëren en nieuwe projecten te realiseren. Elke werkgroep bestaat uit een netoverschrijdende vertegenwoordiging van het onderwijs enerzijds en de betrokken sectoren anderzijds. Op die manier is het Jaaractieplan van RTC Vl-Br & BHG gebaseerd op de reële behoeftes en opportuniteiten die zowel bij het onderwijs als op de arbeidsmarkt leven. Om de efficiëntie te bewaken zal elke overleg-en actieplatformen bestaan uit maximum 8 personen. 

Als u zelf een projectvoorstel heeft, kan u contact opnemen met één van onze RTC Vlaams-Brabant medewerkers en/of een projectideefiche invullen en ons deze bezorgen. Uw projectaanvraag zal dan door de bevoegde consulent worden voorgelegd bij het desbetreffende overleg-en actieplatform.  

Wenst u meer informatie of heeft u nog vragen, neem dan zeker contact met ons op. 

Projectideefiche downloaden