Wie zijn we

De Regionale Technologisch Centra (RTC) zorgen ervoor dat leerlingen en leraren van het beroepsgericht en technisch secundair onderwijs arbeidsmarktgerichte, technische en technologische competenties verwerven. Ze doen dit door samenwerkingen te realiseren tussen het onderwijs (tso-bso-dbso-buso), ondernemingen en andere arbeidsmarktactoren. RTC Vlaams-Brabant werd opgericht in 2005.

RTC's ontvangen financiële middelen vanuit de Vlaamse overheid om de decretaal toegewezen doelstellingen te realiseren.

Via het verbinden van school en werkplek, wordt er ingezet op een vlotte aansluiting met de hedendaagse arbeidsmarkt. Door de projecten van RTC krijgen leerlingen en leraren de kans om zich op een loopbaan in techniek en technologie te oriënteren, kennis te maken met de nieuw(st)e techniek en technologieën en zo te werken aan een stevige startpositie op de arbeidsmarkt.

Als RTC werken wij samen met en bevorderen wij de samenwerking tussen verschillende partners, om leerlingen optimaal voor te bereiden op arbeidsdeelname. We doen dit vooral door versterking van de technologische expertise van leraren en leerlingen.

Een aantal kernwoorden duiden verder ons DNA: het verbinden van (project)partners, de rol van de leraar, het verbinden van scholen – bedrijven en van scholen onderling, het versterken van expertise, het gemeenschappelijke belang, levenslang leren, trekker rond innovatie, competenties van de 21ste eeuw, technologie, techniek, flexibel, slagvaardig en wendbaar.

RTC’s kennen behalve hun uitgesproken netoverschrijdende werking ook een provinciale, interprovinciale en Vlaamse werking. De aansturing gebeurt vanuit het beleidsdomein Onderwijs & Vorming.

Meer info? https://www.rtc.vlaanderen/ of http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/regionale-technologische-centra

 

Volg RTC Vlaams-Brabant:

Facebook RTCInstagram RTCLinkedIn RTC