Ontlening Real Care Baby(‘s)

Ontlening Real Care Baby(‘s) cover
Opleidingscentrum Fara

Deze babypop die levensecht lijkt, bootst realistisch de dag van een echte baby na. Hij moet worden gevoerd, verschoond en getroost, hij moet boeren en omgekleed worden. Bij het voeren met de fles of de simulatie van borstvoeding geven kan men hem horen drinken en maakt tevreden geluidjes als hij goed wordt verzorgd. Hij reageert met huilen op grove behandeling, foute ligging, ontbrekende ondersteuning van het hoofdje en verkeerde of geen verzorging. De frequentie en lengte van  het huilen kunnen worden ingesteld: makkelijk, medium of moeilijk. De Real Care Baby kan door één of twee jongeren verzorgd worden die zich door middel van een identificatie-chip aan hun pols bij de baby aanmelden. De computer registreert alle handelingen en details van de verzorging of van slechte behandeling. Deze gegevens kunnen aan het einde worden gedownload, uitgeprint en besproken.

Bij partnerorganisatie Fara vzw, gevestigd in Heverlee bij Leuven, kan door scholen kinderzorgmateriaal waaronder de Real Care Baby worden ontleend.
Het ontlenen van het materiaal gaat telkens gepaard met een uurtje voor en nabespreking (inclusief uitlezen chip enz.)

DOELGROEP: Leerlingen en leraren uit de 3de graad Personenzorg

Scholen behorende tot de RTC Vlaams-Brabant doelgroep kunnen binnen de beperktheid der middelen en na het doorsturen van de nodige documenten, een tegemoetkoming in de ontleningskost van max € 250 per school ontvangen. 

Om na te gaan of jouw school van dit aanbod gebruik kan maken, gelieve telefonisch of via e-mail contact op te nemen met:

Raf De Boeck
raf.deboeck@rtc.vlaamsbrabant.be
Tel. +32 (0) 16 26 74 52

Ontlenen Real Care Baby('s) bij Fara vzw