Digitale School

Een extra aanbod vanuit de 5 RTC's

Digitale School

Wat is Digitale School?

Tijdens de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 bieden we een ICT-opleidingsprogramma aan voor de leraren in de 2de en de 3de graad van het tso, bso, buso en dbso.

De vijf RTC’s in Vlaanderen hebben vorig schooljaar leerkrachten, ICT-coördinatoren, directies,… uit meer dan 50 verschillende scholen bevraagd. Hierdoor kregen we een duidelijk zicht op hun noden. Op basis daarvan zijn we volop bezig met de ontwikkeling van een opleidingsaanbod zodat deze leerkrachten hun ICT-competenties kunnen versterken en deze onmiddellijk kunnen toepassen in hun lessen.
Zo willen we de digitale competenties van leerlingen in het beroepsgericht en technisch onderwijs versterken.

We zijn volop bezig met de ontwikkeling van dit aanbod.

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je in voor de nieuwsbrief of volg ons op sociale media via LinkedIn, Facebook & Instagram.

 

Samenwerking!

  • We werken samen met de pedagogische begeleidingsdiensten en deskundigen uit het (werk)veld.
  • We verbinden onderwijs en ondernemingen door de technologische en innovatieve toepassingen op de arbeidsmarkt te integreren in het aanbod.
  • Onze RTC-fora en partnernetwerken zetten we in, om de opgedane ervaringen en expertise te delen.

 

Waarom RTC?

Er werd voor een samenwerking met de RTC’s gekozen omwille van hun expertise op vlak van:

  • Link met ondernemingen en arbeidsmarkt = kerntaak RTC
  • Competentieversterking van leraren en leerlingen
  • Beroepsgericht en technisch onderwijs
  • Net- en sector-overschrijdend uitgangspunt

 

Meer info & contact:

Tim De Keyser
tim.dekeyser@rtc.vlaamsbrabant.be

+32 (0) 16 26 74 51
+32 (0) 456 414 464

 

Opleidingspagina 'Digitale School'

 

Met de steun van…

Het project ‘Digitale School’ is ontstaan vanuit de Vlaamse beleidsagenda ‘Artificiële Intelligentie (AI) & Cybersecurity (CS)’.
Vanuit het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) worden er o.a. middelen voorzien om concrete acties te ontwikkelen in het onderwijs.
Het project wordt uitgevoerd onder toezicht van het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO).