XR-uitleendienst

Extended Reality, veelal genoteerd als XR, is een verzamelnaam voor o.a. Virtual Reality, Augmented Reality en Mixed Reality. Het verantwoord en doordacht gebruik ervan leidt tot betere leerresultaten bij leerlingen en kan het leerproces extra ondersteunen. Leerlingen kunnen dankzij XR op een veilige en gecontroleerde manier situaties inoefenen die anders moeilijk tot onmogelijk zijn, door bv. financiële en/of veiligheidsredenen.

RTC Vlaams-Brabant heeft XR-koffers ter beschikking met telkens een router, 4 VR-headsets (inclusief controllers) en een iPad met LiDAR-sensor*,die kosteloos ontleend kunnen worden. De headsets zijn gekoppeld aan de RTC-databank met educatieve toepassingen. Ook een pakket met 360°-camera zal kunnen ontleend worden.

Met het oog op een vlot gebruik in de klas organiseren we ook verschillende opleidingssessies, zowel op basis- als op verdiepend niveau, die verplicht te volgen zijn alvorens je school kan ontlenen. Zo verken je de VR-headset, de iPad en de 360°-camera. Ook de verschillende applicaties worden getoond, verzameld volgens thema/studiegebied/studiedomein. 

* De LiDAR laser stuurt een laserpuls uit tot een object of oppervlak. De puls van infrarood, zichtbaar of ultraviolet licht scant de objecten.

 

De 3 peilers van de uitleendienst

1. Opleiding:
Vooraleer u een box kan uitlenen moet u een opleiding volgen. De data kan u hieronder bekijken. In de voormiddag staan er basissessies gepland, in de namiddag de verdiepende sessies. Je kan uiteraard beide sessies na elkaar volgen als je dat wil.
Er zijn ook enkele data voorzien om sessies te organiseren op jouw school.

Basissessies     Verdiepende sessies

         Opleidingssessies op jouw school

 

2. Ontlenen:
Na het volgen van de opleiding(en) kan je hier XR-materiaal ontlenen.

Materiaal ontlenen

 

3. Applicaties:
Hier kan je onze appbibliotheek terugvinden met apps binnen verschillende studiedomeinen zoals elektriciteit, bouw, hout, veiligheid, personenzorg, logistiek... Maar ook Algemene vakken komen aan bod. De bibliotheek met beschikbare apps zal zich gaandeweg uitbreiden.

Applicatie-bibliotheek

 

Meer info & contact:

Tim De Keyser
tim.dekeyser@rtc.vlaamsbrabant.be
+32 (0) 456 414 464


Het XR-actieplan:

Het XR-actieplan op KlasCement

De Vlaamse overheid lanceerde in het voorjaar van 2022 het XR-actieplan, passend in de “Visienota Van kwetsbaar naar weerbaar”.
XR staat voor Extended Reality en is een koepelterm voor AR, MR en VR. Wil je meer weten? Bekijk dan dit filmpje.

Het XR-actieplan zet in op de professionalisering en verdere uitbouw van XR om de leereffecten in het technisch en beroepsgericht secundair onderwijs te ondersteunen.