Deelname scholen uit Vlaams-Brabant & BHG aan projecten/acties van andere RTC's:

Deelname scholen uit Vlaams-Brabant & BHG aan projecten/acties van andere RTC's: cover
Opleidingscentrum De RTC's

Deelname scholen uit Vlaams-Brabant & BHG aan acties & projecten van andere RTC's:

In de beheersovereenkomst met de Vlaamse Overheid heeft elk RTC 5% van zijn werkingsmiddelen voorzien om een provincie overschrijdende werking te ondersteunen.
Voor iedere school betekent dit dat er, onder bepaalde voorwaarden en binnen de voorziene werkingsmiddelen, kan worden deelgenomen aan projecten van RTC’s gelegen in een andere provincie. 

De voorwaarden:
  • Een school kan enkel inschrijven voor projecten die niet voorhanden zijn in het eigen RTC.
  • Er worden vanuit de RTC’s geen vervoerskosten betaald.

Het aanbod:

Via onderstaande link kan je het aanbod terugvinden van de verschillende RTC’s.

Aanbod 2023-2024

 

Je aanvraag voor deelname aan projecten/acties uit andere RTC's indienen:

Een aanvraag indienen kan van 1 september 2023 t.e.m. 1 mei 2024.

Aanvraag indienen

 

Verloop van de opvolging van je aanvraag & extra info:

  • Je wordt binnen de 14 kalenderdagen persoonlijk verwittigd door jouw provinciaal RTC of jouw POW-aanvraag voor jouw school al dan niet wordt goedgekeurd. Pas vanaf dat moment is er sprake van een echte inschrijving. Het voorziene budget is beperkt, dus het kan zijn dat we je aanvraag niet kunnen weerhouden.
  • Ieder RTC heeft een eigen website, soms zie je bij een bepaald project data staan, maar deze zijn niet altijd van toepassing voor de provincie-overschrijdende samenwerking.

Gedetailleerde informatie over de opleidingen binnen het aanbod kan je bekomen bij de plaatselijke verantwoordelijke RTC-medewerkers:

RTC Vlaams-Brabant
www.rtcvlaamsbrabant.be
Raf De Boeck
0475 27 70 18
raf.deboeck@rtc.vlaamsbrabant.be

RTC Oost-Vlaanderen
www.rtcoostvlaanderen.be
Henny Thienpondt
09 267 73 91
yelva@rtcoostvlaanderen.be

RTC Antwerpen
www.rtcantwerpen.be
Louise Paepe
0496 21 93 81
louise.paepe@rtc-antwerpen.be

RTC Limburg
www.rtclimburg.be
Ilona Albingier
089 69 04 90

ilona.albingier@rtclimburg.be
RTC West-Vlaanderen
www.rtcwestvlaanderen.be
Joke Vervaecke
0472 73 38 22

joke@rtcwestvlaanderen.be