Ontlening thuiszorgmateriaal

Ontlening thuiszorgmateriaal cover
Opleidingscentrum Goed Thuiszorgwinkels

Kennismaken, leren werken en vertrouwd geraken met de hedendaagse bestaande hulpmiddelen binnen de thuiszorg is naast het detecteren en zoeken van mogelijke oplossingen voor een bepaalde problematiek ook erg belangrijk. Via deze actie bieden we de scholen behorende tot de RTC Vlaams-Brabant doelgroep de mogelijkheid om voor hun leerlingen en leraren van de 3de graad uit het studiegebied Personenzorg materiaal te ontlenen bij de vestigingen van de Goed Thuiszorgwinkels.

DOELGROEP: Leerlingen en leraren uit de 3de graad Personenzorg

Scholen behorende tot de RTC Vlaams-Brabant doelgroep kunnen binnen de beperktheid der middelen en na het doorsturen van de nodige documenten, een tegemoetkoming in de ontleningskost van max € 200 per school ontvangen.

Om na te gaan of jouw school van dit aanbod gebruik kan maken, gelieve telefonisch of via e-mail contact op te nemen met:

Raf De Boeck
raf.deboeck@rtc.vlaamsbrabant.be
Tel. +32 (0) 16 26 74 52

Ontlening thuiszorgmateriaal 'Goed Thuiszorgwinkels'