Schoolbezoek aan het LITC 2023-2024

Schoolbezoek aan het LITC 2023-2024 cover
Opleidingscentrum LITC

Een inspirerende kennismaking met de logistiek in de 21e eeuw 

LITC staat voor Logistiek Innovatie en Training Centrum en is een vzw, op­gericht in 2012 door Nike's Europese Logistieke Campus, de Thomas More hogeschool en de KU Leuven. Het is gelegen op de 

Het LITC is gelegen in het Kempense Laakdal op de Nikesite, Nikelaan 1 te 2430 Laakdal en heeft drie doelstellingen : 
    - een inspi­re­rende ontmoetingsplaats zijn voor de logistieke sector
    - een voortrek­kersrol spelen in open innovatie in duurzame logistiek 
    - talent aantrek­ken naar logistieke opleidingen, bijscholingen en beroepen.

De doelgroep van LITC is breed : van scholieren die voor een studiekeuze staan over kennis­centra en overheden tot bedrijfsleiders in heel Vlaanderen en de EU. Het LITC gebouw op zich is absoluut een bezoek waard, maar LITC biedt meer dan dat : 

Om een bezoek met je leerlingen in te plannen, kan je op de LITC-website nagaan welke de mogelijkheden zijn en contact opnemen met:
Pieter Jan Ghysens
pieterjan.ghysens@nike.com
Tel. 0499 60 35 24

Binnen de beperktheid der middelen is er voor een aantal scholen behorende tot de RTC Vlaams-Brabant doelgroep een tegemoetkoming van max. € 200 mogelijk in de vervoerskosten.
Om na te gaan of voor jouw schoolbezoek aan het LITC deze tegemoetkoming in de vervoerskosten (nog) tot de mogelijkheden behoort, gelieve telefonisch of via e-mail contact op te nemen met:
Raf De Boeck
raf.deboeck@rtc.vlaamsbrabant.be
Tel. 0475 27 70 18

Enkele andere opleidingen binnen deze categorie