Opleidingsweek 7de spec. las 2023-2024

Opleidingsweek 7de spec. las 2023-2024 cover
Opleidingscentrum RTC Vlaams-Brabant
Adres Researchdreef 26, 1070 Brussel
Bekijk op de kaart en plan je route

Voor de 13de maal kunnen leerlingen uit het 7de spec. en BuSO ABO deelnemen aan 'Brabant last, iedereen wint', een project waarbij elke leerling een unieke kans krijgt om zich een weg te lassen naar de zeer begeerde lascertificaten en internationale lasdiploma's!

Alle belangrijke data op een rij:

=> Vrijdag 17 november 2023

Uiterste inschrijvingsdatum waarop de lasleerkracht zijn klas kan inschrijven via de website van RTC Vlaams-Brabant.

=> September 2023 - januari 2024

De leerkracht bereidt zijn klas voor aan de hand van het draaiboek met praktijkoefeningen, gebaseerd op de richtlijnen van het IIW 'International Welding Federation' voor de verschillende internationale lasdiploma's. De oefeningen kunnen stapsgewijs doorlopen worden. 

  • De oefeningen worden in staal uitgevoerd (aluminium en roestvaststaal komen niet aan bod).
  • Aan de deelnemende lasleerkrachten wordt gevraagd om de leerlingen ook voor te bereiden op het theoretisch examen dat verbonden is aan het behalen van de internationale lasdiploma's 
  • Ter voorbereiding ontvangen ze de begrippenlijst die verondersteld wordt gekend te zijn door de leerlingen. 

    Didactische hulpmiddelen:
  • NIL praktijkhandboeken lassen of via website www.nil.nl
  • Boek van 'Thoen' tweede editie
  • VDAB Webleren = via 'mijn VDAB'

Wat winnen de leerlingen en leerkrachten?
=> Een opleidingsweek in februari 2024
Deze opleidingsweken (29/1-02/2), (5/2-9/2) worden georganiseerd bij VCL. Bij Technicity.brussels voor scholen uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de opleidingsweek voorzien van (19/2 – 23/2).

Schrijf uw leerlingen van het 7de spec. in via onderstaande inschrijvingslink; download daarna deze Fiche BLIW 7e jaar en ABO 2023-2024 en stuur dit ingevuld terug naar Karin Wauters (karin.wauters@rtc.vlaamsbrabant.be). 

De leerling kan bij inschrijving vrij kiezen in welk lasproces hij /zij zich wenst te vervolmaken en moet deze keuze kenbaar maken in bovengenoemd Excel file, uiterlijk op 17/11/2023. Veranderen van lasproces in de loop van de opleidingsweek is niet toegestaan.

OPGELET: een IIW-diploma behalen impliceert het afleggen van 2 praktijkproeven + het afleggen van een multiple-choice theoretisch examen. Dit examen zal doorgaan op vrijdag van de lasweek bij VCL en het keuringsmoment bij Technicity.brussels zal doorgaan op vrijdag 23 februari 2024.

Inschrijfmogelijkheden

Enkele andere opleidingen binnen deze categorie